Thứ ba, 25/07/2017

Cập nhật hải đồ giấy

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Trống

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
23/04/2017 06 VN4SR001 Vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh – Luồng Soài Rạp – Phao
01 VN4SR002 Vùng nước cảng biển tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu – Luồng Vũng Tàu – Thị Vải – Phao
20/04/2017 02 VN30015 Cửa Lở đến Cửa Hoài Hương | Lo Estuary to Hoai Huong Estuary
17/04/2017 03 VN30001 Đèn Cô Tô đến đèn Long Châu | Co To Lighthouse to Long Chau Lighthouse
04 VN30002 Cửa Văn Úc đến Cửa Ba Lạt | Van Uc Estuary to Ba Lat Estuary
05 VN30003 Cửa Ba Lạt đến Cửa Lạch Giang | Ba Lat Estuary to Lach Giang Estuary
10 VN30004 Cứa Lạch Giang đến Cửa Lạch Ghép | Lach Giang Estuary to Lach Ghep Estuary
07 VN30005 Cảng Nghi Sơn đến Cửa Lạch Vạn | Nghi Son Port to Lach Van Estuary
08 VN30006 Cửa Lò đến Cửa Sót | Cua Lo Estuary to Cua Sot Estuary
09 VN30007 Cửa Nhượng đến Cảng Vũng Áng | Cua Nhuong Estuary to Vung Ang Port

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2015 2016 2017

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2015 2016 2017
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV