Thứ hai, 17/06/2019

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 40 năm 2018

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
04/10/2018 131 VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP –BÁO HIỆU HÀNG HẢI AIS “ẢO”

04/10/2018 130 VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – ĐỘ SÂU

04/10/2018 129 VN4TV001, VN4TV002, VN4ĐT001, VN300025, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – ĐỘ SÂU

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2017 2018 2019

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2017 2018 2019
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV