Thứ hai, 17/06/2019

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 41 năm 2018

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
11/10/2018 135 VN300019

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA –TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN– PHAO

11/10/2018 134 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN-VŨNG TÀU – TÀU ĐẮM

11/10/2018 133 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – ĐỘ SÂU

11/10/2018 132 VN4PT001, VN300023

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH THUẬN – LUỒNG PHAN THIẾT – ĐỘ SÂU

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2017 2018 2019

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2017 2018 2019
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV