Thứ hai, 17/06/2019

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 42 năm 2018

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
18/10/2018 138 VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SÀI GÒN-VŨNG TÀU – TÀU ĐẮM

18/10/2018 137 VN4TV002, VN4ĐT001, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VŨNG TÀU– LUỒNG VŨNG TÀU-THỊ VẢI – PHAO

18/10/2018 136 VN4QCB01, VN3ĐA001, VN300026

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG CHO TÀU BIỂN TRỌNG TẢI LỚN VÀO SÔNG HẬU – ĐỘ SÂU

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2017 2018 2019

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2017 2018 2019
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV