Thứ hai, 17/06/2019

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 45 năm 2018

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
09/11/2018 148 VN4HG001, VN4HG002, VN4HG003, VN3ĐA001, VN4QCB05, VN300027

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH TRÀ VINH – LUỒNG ĐỊNH AN – SÔNG HẬU – ĐỘ SÂU

09/11/2018 147 VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA –TUYẾN VẬN TẢI VEN BIỂN – CHƯỚNG NGẠI VẬT

09/11/2018 146 VN4TV001, VN4ĐT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA-VŨNG TÀU –LUỒNG VŨNG TÀU-THỊ VẢI– AIS

09/11/2018 145 VN4TV002

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN ĐỒNG NAI– LUỒNG VŨNG TÀU-THỊ VẢI – PHAO

09/11/2018 144 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TỈNH BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – ĐỘ SÂU

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2017 2018 2019

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2017 2018 2019
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV