Thứ hai, 17/06/2019

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 48 năm 2018

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
30/11/2018 151 VN4HG008

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN CẦN THƠ – LUỒNG ĐỊNH AN SÔNG HẬU- PHAO

30/11/2018 150 VN4SR001, VN4SR002, VN3GR001, VN300025, VN4SG003

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TP. HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – ĐỘ SÂU

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2017 2018 2019

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2017 2018 2019
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV