Thứ hai, 17/06/2019

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 49 năm 2018

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
07/12/2018 152 VN4SD001, VN4TV001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2017 2018 2019

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2017 2018 2019
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV