Thứ hai, 17/06/2019

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 50 năm 2018

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
14/12/2018 153 VN4ĐN001, VN4SG003, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – ĐỒNG NAI – LUỒNG ĐỒNG NAI – ĐỘ SÂU

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2017 2018 2019

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2017 2018 2019
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV