Thứ sáu, 23/08/2019

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 52 năm 2018

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
28/12/2018 159 VN4TV002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN ĐỒNG NAI – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – PHAO

28/12/2018 158 VN4TV001, VN4SD001, VN3GR001, VN300025

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – PHAO

28/12/2018 157 VN4SR002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – PHAO

28/12/2018 156 VN5AT001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KIÊN GIANG – LUỒNG AN THỚI – ĐỘ SÂU

28/12/2018 155 VN4QN001, VN300017

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÌNH ĐỊNH – LUỒNG QUY NHƠN – ĐỘ SÂU

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2017 2018 2019

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2017 2018 2019
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV