Thứ sáu, 18/10/2019

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 03 năm 2019

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
18/01/2019 12 VN4ST005

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN TIỀN GIANG – LUỒNG CỬA TIỂU – SÔNG TIỀN – Tàu đắm

18/01/2019 11 VN4SR001, VN3GR001, VN300025 VN4SR002,

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LUỒNG SOÀI RẠP – AIS

18/01/2019 10 VN4TV001, VN3GR001, VN300025 VN4TV002, VN4SD001, VN4TV001,

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – LUỒNG SÔNG DINH – Độ sâu

18/01/2019 09 VN4NT001, VN300020

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KHÁNH HÒA – LUỒNG NHA TRANG – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2017 2018 2019

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2017 2018 2019
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV