Chủ nhật, 22/09/2019

Cập nhật hải đồ

Thông báo cập nhật tuần 08 năm 2019

Ngày, tháng Thông báo số Mảnh hải đồ Mô tả
22/02/2019 19 VN4TV002, VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG VŨNG TÀU – THỊ VẢI – Độ sâu

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo năm

2017 2018 2019

Danh sách thông báo cập nhật hải đồ theo quý

2017 2018 2019
Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV