Thứ hai, 27/09/2021

Chi bộ Cơ sở Công ty CP Cơ khí hàng hải miền Nam

Chi bộ Cơ sở Công ty CP Cơ khí hàng hải miền Nam

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Chi bộ Xí nghiệp Cơ khí hàng hải 231 trực thuộc Đảng bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II thành lập năm 2005.
 • Ngày 23/7/2010, đổi tên thành Chi bộ Xí nghiệp Cơ khí hàng hải miền Nam trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty TMHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, theo Quyết định số 19-QĐ/ĐU của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Ngày 19/7/2011 đổi tên thành Chi bộ Công ty Cơ khí hàng hải miền Nam trực thuộc Đảng bộ cơ sở Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, theo Quyết định số 57- QĐ/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Ngày 16/8/2012, nâng cấp lên Chi bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Cơ khí hàng hải miền Nam trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, theo Quyết định số 16-QĐ/TU của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Ngày 31/3/2015, đổi tên thành Chi bộ cơ sở Công ty cổ phần Cơ khí hàng hải miền Nam trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, theo Quyết định số 239-QĐ/TU của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

* Tổng số đảng viên của chi bộ: 14 đồng chí, trong đó:

- Chính thức: 14 đồng chí; dự bị: không

- Chi ủy chi bộ gồm: 03 đồng chí

          + Bí thư chi bộ: Ông Đinh Thái Công

          + Phó Bí thư chi bộ kiêm Chủ nhiệm UBKT: Ông Nguyễn Văn Hoàng

          + Chi ủy viên.

THÀNH TÍCH

Trong những năm qua, cấp ủy chi bộ đã phối hợp tốt với hội đồng quản trị công ty lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác khác; xây dựng chi bộ luôn trong sạch, vững mạnh, với những thành tích đạt được, chi bộ đã được Đảng ủy các cấp xét và khen thưởng:

 • BCH Đảng bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II tặng Giấy khen Chi bộ Xí nghiệp Cơ khí hàng hải 231 đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2008, Quyết định số 100-QĐ/ĐU ngày 14/4/2009.
 • BCH Đảng bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II tặng Giấy khen Chi bộ Xí nghiệp Cơ khí hàng hải 231 đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2009, Quyết định số 106-QĐ/ĐU ngày 14/01/2010.
 • BCH Đảng bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tặng Giấy khen Chi bộ Xí nghiệp Cơ khí hàng hải miền Nam đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2007-2010, Quyết định số 37-QĐ/ĐU ngày 22/12/2010.
 • BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng Giấy khen Chi bộ Xí nghiệp Cơ khí hàng hải miền Nam đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 03 năm liền 2008-2010, Quyết định số 31- QĐ/ĐUK ngày 12/01/2011.
 • BCH Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng Bằng khen Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Cơ khí hàng hải miền Nam đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 03 năm liền 2010-2012, Quyết định số 480- QĐ/TU ngày 10/4/2013.
 • BCH Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tặng Giấy khen Chi bộ Công ty TNHH MTV Cơ khí hàng hải miền Nam đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu  năm 2013, Quyết định số 193-QĐ/ĐU ngày 25/01/2014.
 • BCH Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tặng Giấy khen Chi bộ Công ty TNHH MTV Cơ khí hàng hải miền Nam đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu  năm 2014, Quyết định số 324-QĐ/ĐU ngày 03/3/2015.
 • BCH Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng Bằng khen Chi bộ Công ty TNHH một thành viên Cơ khí hàng hải miền Nam đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 05 năm liền 2010-2014, Quyết định số 1040-QĐ/TU ngày 25/6/2015.