Thứ hai, 27/09/2021

Chi bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hàng hải Biển đông và hải đảo

Chi bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hàng hải Biển đông và hải đảo

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Ngày 23 tháng 7 năm 2010, Chi bộ Xí nghiệp Biển đông và hải đảo thuộc Đảng bộ cơ sơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hàng hải II chuyển thành Chi bộ Xí nghiệp Biển đông và hải đảo trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định 22/QĐ/ĐU của Đảng ủy Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
  • Ngày 16 tháng 8 năm 2012, Chi bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hàng hải Biển đông và hải đảo được nâng cấp lên Chi bộ cơ sở  Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển đông và hải đảo trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định 17/QĐ/ĐU của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

4

CÁC PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

DSC_0010 DSC_0008 20170220_140925 DSC_0463

THÀNH TÍCH

  • Giấy khen đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2008 – 2010) theo Quyết định số 31-QĐ/ĐUK ngày 12/1/2011 của Đảng ủy khối doanh nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu;
  • Bằng khen về đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền( 2010 – 2012) theo Quyết định số 480-QĐ/ĐU ngày 10/4/2013 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.