Thứ hai, 27/09/2021

Chi bộ Công ty CP Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam

Chi bộ Công ty CP Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam

LCH S HÌNH THÀNH

  • Chi bộ Công ty CP Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam (trước đây là Chi bộ Xí nghiệp Thiết bị hàng hải 241 thuộc Đảng ủy Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II) được thành lập vào ngày 24/6/2010. Ban đầu chi bộ có 03 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị, bí thư lâm thời là đồng chí Ngô Văn Hồng;
  • Năm 2012 chi bộ được nâng cấp và đổi tên thành Chi bộ Công ty TNHH MTV Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam theo quyết định số 20-QĐ/ĐU, ngày 16/08/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;
  • Năm 2015 chi bộ đổi tên thành Chi bộ Công ty CP Thiết bị báo hiệu hàng hải miền  Nam theo Quyết định số 337-QĐ/ĐU ngày 14/4/2015 của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đ/c Ngô Văn Hồng  – Bí thư Chi bộ.

Đ/c Lê Văn Tuấn – Phó Bí thư Chi bộ.

PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

  • Từ ngày thành lập cho đến nay, Cán bộ, đảng viên và người lao động trong chi bộ thể hiện rõ niềm tin vào sự lãnh đạo, đổi mới của Đảng, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện cơ hội trong Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
  • Quan tâm nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động, chủ động giải tỏa, giải quyết những bức xúc, kiến nghị, lãnh đạo đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
  • Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng luôn được Chi bộ quan tâm, tăng cường chỉ đạo. Từ khi thành lập đến nay chi bộ kết nạp 07 đảng viên mới, trong đó có 02 Đảng viên nữ.

THÀNH TÍCH

  • Nhiều năm Chi bộ công ty đạt danh hiệu Tổ chức Đảng ‘trong sạch, vững mạnh”.