Thứ hai, 27/09/2021

Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực VII

Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực VII

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Hoa tiêu hàng hải Quy Nhơn được hình thành ngay khi cảng Quy Nhơn được tiếp quản đưa vào hoạt động sau khi thống nhất đất nước. Sau  đó, lập thành Ty Hoa tiêu cảng vụ thuộc cảng Quy Nhơn;
  • Năm 1992, tách Ty hoa tiêu Cảng vụ thành lập Cảng vụ Quy Nhơn. Trong đó, Hoa tiêu hàng hải Quy Nhơn là một bộ phận của Cảng vụ Quy Nhơn;
  • Ngày 02/6/2008, Bộ Giao thông vận tải đã tách Hoa tiêu Quy Nhơn thuộc Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn thành Công ty Hoa tiêu khu vực VII trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam;
  • Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII được thành lập theo Quyết định số 1550/QĐ-BGTVT ngày 02/6/2008 và chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII theo Quyết định số 1781/QĐ-BGTVT ngày 25/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;
  • Ngày 24/10/2011, Bộ Giao thông vận tải quyết định chuyển nguyên trạng Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 2399/QĐ-BGTVT;
  • Lịch sử hình thành của Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực VII gắn liền với lịch sử hình thành đơn vị.

 CƠ CẤU TỔ CHỨC

HT7
CÁC PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

 2

 1

3

THÀNH TÍCH

  • Từ 2008-2016: Chi bộ trong sạch, vững mạnh;
  • Năm 2015 đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.