Thứ hai, 27/09/2021

Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực VIII

Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực VIII

GIỚI THIỆU CHUNG

  • Chi bộ Công ty Hoa tiêu khu vực VIII được tách chuyển sinh hoạt từ Chi bộ 4 sang thành Chi bộ 6 trực thuộc Đảng bộ Cảng Nha Trang từ ngày 11/8/2008 cùng với việc thành lập Công ty Hoa tiêu khu vực VIII (được tách ra từ Cảng vụ Hàng hải Nha Trang).
  • Ngày 24/10/2011, Bộ giao thông vận tải ra quyết định số 2399/QĐ-BGTVT chuyển Doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Đồng nghĩa với việc Chi bộ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tại Quyết định số 79-QĐ/ĐU ngày 09/04/2012.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trải qua 8 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII đã dần phát triển, hiện tại có 07 đảng viên. Nhìn chung, đội ngũ đảng viên đa số có tuổi đời trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc.

Chi bộ Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ Công ty Hoa tiêu khu vực VIII nhiệm kỳ 2010 – 2012 vào tháng 01 năm 2010 và Đại hội Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 vào tháng 05 năm 2015. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư và đồng chí Nguyễn Thành Thái là Phó Bí thư chi bộ.

CÁC PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT    

1

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2012

2

Lễ kết nạp Đảng viên

3

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

 THÀNH TÍCH

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty, Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đoàn kết nhất trí trong Công ty, được Đảng ủy cấp trên ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều năm liền Chi bộ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII đạt danh hiệu Chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh.