Thứ hai, 27/09/2021

Chi bộ Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam

Chi bộ Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  •  Năm 1987, Chi bộ Xí nghiệp Khảo sát thiết kế được thành lập.
  • Năm 2012, Chi bộ cơ sở Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam được nâng cấp theo Quyết định số 21/QĐ-ĐU ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Đảng ủy Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
  • Năm 2015, Chi bộ Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020

HINH-3

  • Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Chi bộ Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đã luôn bám sát các Nghị quyết Đại hội của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng công ty, các nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy Tổng ty giao, luôn khẳng định vai trò nòng cốt lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện để các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tổng công ty đi vào thực tế tại đơn vị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy và toàn thể đảng viên trong Chi bộ đã có nhiều cố gắng trên các mặt công tác, học tập, nghiên cứu, rèn luyện, xây dựng tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể chính trị-xã hội ngày càng vững mạnh, trực tiếp góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam trong những năm qua.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

KSHHMN

Đội ngũ đảng viên:

  • Đồng chí Nguyễn Hữu Huy – Bí thư Chi bộ
  • Đồng chí Trần Văn Thắng – Phó Bí thư Chi bộ
  • Đồng chí Nguyễn Thị Hiền – Chi ủy viên
  • Đồng chí Đào Minh Tuấn – Chi ủy viên
  • Tổng số đảng viên gồm có 32 đồng chí.

CÁC PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

DSC_5098 DSC_5061 DSC_5043 DSC_0123

THÀNH TÍCH

Trong các năm qua Chi bộ Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam luôn được đánh giá là: Trong sạch, vững mạnh.