Thứ ba, 16/07/2019

Chi đoàn cơ sở Công ty CP Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam

Chi đoàn cơ sở Công ty CP Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Nam

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Công ty CP Thiết bị BHHH hàng hải miền Nam tiền thân là xí nghiệp Thiết bị báo hiệu hang hải 241.

  • Năm 2010 – 2011,  chuyển thành Xí nghiệp Thiết bị BHHH miền Nam
  • Năm 2014 tới nay Công ty CP Thiết bị BHHH miền Nam

Lịch sử phát triển của Chi đoàn Đoàn thanh niên gắn liền với sự hình thành và phát triển của Xí nghiệp.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Tính đến tháng 3/2017 danh sách Đoàn viên Chi đoàn Công ty gồm 11 đoàn viên trong đó:

  • Tổng số đoàn viên nam: 6 đoàn viên;
  • Tổng số đoàn viên nữ: 05 đoàn viên;

Sơ đồ tổ chức BCH Chi đoàn

12