Thứ ba, 16/07/2019

Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V

Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Ngày 18/7/1998, Công đoàn Công ty Hoa tiêu Sông Hậu được thành lập theo Quyết định số 27/QĐ-TC trực thuộc Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam.
 • Ngày 18/11/1999, chuyển thành Công đoàn Công ty Hoa tiêu khu vực V theo Quyết định số 63/QĐ-TC trực thuộc Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam.

1. Le Khai mac (49)

 • Ngày 30/11/2011, chuyển nguyên trạng Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V thuộc Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam về trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 626/QĐ-CĐN của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và Quyết định tiếp nhận của Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam số 08/QĐ-CĐTCTBĐATHHMN ngày 01/02/2012.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022:
 1. Đ/c Trương Quốc Kế, giữ chức vụ Chủ tịch.
 2. Đ/c Lê Thanh Hải, giữ chức vụ Phó Chủ tịch.
 3. Đ/c Phạm Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành.
 4. Đ/c Trần Văn Cần, Ủy viên Ban Chấp hành.
 5. Đ/c Nguyễn Thị Hen, Ủy viên Ban Chấp hành.
 • Ủy ban kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022:
 1. Đ/c Phạm Mạnh Cường, giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT.
 2. Đ/c Trần Văn Khỏe, Ủy viên UBKT.
 3. Đ/c Trần Ngọc Trâm, Ủy viên UBKT.

CÁC PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

IMG_0632

 • Công đoàn cơ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực V hoạt động với nhiều phong trào, chương trình thiết thực, ý nghĩa được tổ chức đều đặn và triển khai sâu rộng trong công ty. Công đoàn công ty đã làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thường xuyên phối hợp với Chính quyền giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của người lao động, góp phần xây dựng và phát triển công ty ngày càng vững mạnh.
 • Công tác thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động của đơn vị luôn thực hiện đầy đủ, kịp thời như chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ thai sản, nghỉ phép, ốm đau, thăm hỏi,… Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV 01 lần/năm.
 • Hàng năm Công đoàn khen thưởng cho các cháu là con CBCNV đạt thành tích học tập loại khá, giỏi.
 • Vào tháng 07, 08 hàng năm Công đoàn phối hợp cùng chính quyền tổ chức cho CBCNV tham quan du lịch.

THÀNH TÍCH

Bằng những nỗ lực trên, Công đoàn công ty đã đạt được những thành tích sau:

 • Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty tặng cho tập thể danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh các năm 2012, 2013, 2014, 2015”.
 • Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty tặng cho cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015”.