Thứ ba, 16/07/2019

Công đoàn Cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ

Công đoàn Cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Ngày 19/10/2005, Công đoàn Cơ sở thành viên Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 202, trực thuộc Công đoàn Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-CĐCTBĐATHHII của Công đoàn Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II.

1

 • Ngày 07/01/2011, đổi tên thành Công đoàn Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ trực thuộc Công đoàn Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 151/QĐ-CĐ của Công đoàn Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Ngày 20/10/2011, đổi tên và nâng cấp thành  Công đoàn cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 16/QĐ-CĐTCTBĐATHHMN của Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 • Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022:
 1. Đ/c Lê Thành Lợi, giữ chức vụ Chủ tịch.
 2. Đ/c Lương Ngọc Đức, giữ chức vụ Phó Chủ tịch.
 3. Đ/c Mai Minh Khuyên, Ủy viên Ban Chấp hành.
 4. Đ/c Trần Ngọc Nam, Ủy viên Ban Chấp hành.
 5. Đ/c Trần Văn Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành.
 6. Đ/c Phạm Công Huỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành.
 7. Đ/c Phạm Công Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành.
 • Ủy ban kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022:
 1. Đ/c Trần Ngọc Nam, giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT.
 2. Đ/c Trần Mạnh Tân, Ủy viên UBKT.
 3. Đ/c Thái Thị Hưng, Ủy viên UBKT.

CÁC HOẠT ĐỘNG, PHONG TRÀO NỔI BẬT

 • Công đoàn công ty Bảo đảm an toàn hàng hàng hải Đông Nam Bộ thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm, thu nhập người lao động trong đơn vị luôn duy trì ổn định.
 • Người lao động trong đơn vị luôn làm việc trong môi trường an toàn, thân thiện, tạo tiếng nói chung giữa người lao động và người sử dụng lao động.

IMG_3675

 • Công đoàn hàng năm đều triển khai tổ chức các phong trào thi đua đến người lao động, tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí trong môi trường không gian làm việc luôn xanh – sạch – đẹp. An toàn lao động, nâng cao nghiệp vụ luôn được lãnh đạo quan tâm đặt lên hàng đầu.
 • Tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách, thăm hỏi động viên các đoàn viên công đoàn có việc hiếu hỉ luôn được quan tâm kịp thời.
 • Phong trào thể dục thể thao được đơn vị duy trì thường xuyên nhằm tạo điều kiện tăng cường sức khỏe phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tốt hơn.
 • Leo-nui-(4)

 THÀNH TÍCH

 •  Bằng khen QĐ số 656/QĐ-TLĐ ngày 01/4/2013 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
 • Cờ thi đua “Công đoàn cơ sở xuất sắc chăm lo việc làm , đời sống CNVCLĐ”: QĐ số 27/QĐ-CĐN ngày 13/01/2014 của BCH Công đoàn GTVT Việt Nam
 • Bằng khen: QĐ số 30/QĐ-CĐN ngày 11/3/2015 của Công đoàn Bộ GTVT “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và công tác công đoàn năm 2014”

IMG_1681

 • Bằng khen: QĐ số 68/QĐ-CĐN ngày 07/01/2016 của Công đoàn Bộ GTVT “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015”.
 • Cờ thi đua năm 2016 “ Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2016”  theo Quyết định số 27/QĐ-CĐN ngày 11/01/2017 về việc tặng cờ thi đua của BCH Công đoàn GTVT Việt Nam.