Thứ ba, 16/07/2019

Công đoàn cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ

Công đoàn cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Tiền thân của Công đoàn cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ là Công đoàn cơ sở thành viên Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 201.
 • Ngày 07/01/2011, đổi tên thành Công đoàn cơ thành viên Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ trực thuộc Công đoàn Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 150/QĐ-CĐ của Công đoàn Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

IMG_1024

 • Ngày 20/10/2011,  đổi tên và nâng cấp thành Công đoàn cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ theo Quyết định số 18/QĐ-CĐTCTBĐATHHMN của Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022:
 1. Đ/c Lê Trọng Thạch, giữ chức vụ Chủ tịch.
 2. Đ/c Nguyễn Lương Ngọc, giữ chức vụ Phó Chủ tịch.
 3. Đ/c Huỳnh Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành.
 4. Đ/c Nguyễn Ngọc Liêm, Ủy viên Ban Chấp hành.
 5. Đ/c Hoàng Thị Làn, Ủy viên Ban Chấp hành.
 6. Đ/c Lương Xuân Văn, Ủy viên Ban Chấp hành.
 7. Đ/c Nguyễn Thanh Nhượng, Ủy viên Ban Chấp hành.
 • Ủy ban kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022:
 1. Đ/c Nguyễn Lương Ngọc, giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT.
 2. Đ/c Phạm Văn Khu, Ủy viên UBKT.
 3. Đ/c Nguyễn Thành Sinh, Ủy viên UBKT.

CÁC HOẠT ĐỘNG, PHONG TRÀO NỔI BẬT

IMG_0469

 • Công đoàn Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Nam Trung Bộ chăm lo đầy đủ các chế độ chính sách, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp đối với người lao động, bảo đảm việc làm, thu nhập người lao động luôn duy trì ổn định. Người lao động được làm việc trong môi trường thân thiện, an toàn; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Công tác an toàn lao động, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ luôn được Lãnh đạo Công ty quan tâm, đặt lên hàng đầu.

Leo nui (10)

 • Nêu cao tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách; Quan tâm, thăm hỏi đoàn viên khi ốm đau, gặp khó khăn, hoạn nạn; tổ chức thăm và tặng quà cho các đơn vị trực tiếp sản xuất nhân dịp lễ, tết…
 • Phát động tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; Duy trì thường xuyên phong trào thể dục thể thao nhằm rèn luyện, nâng cao sức khỏe phục vụ sản xuất đạt hiệu quả cao.

THÀNH TÍCH

 • Bằng khen của Công đoàn Giao thông vận tải tặng cho Công đoàn Xí nghiệp BĐATHH 201 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và công tác Công đoàn năm 2008 theo Quyết định số: 39/QĐ-CĐN, ngày 12/3/2009.
 • Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho Công đoàn Xí nghiệp: Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào “Văn hóa thể thao năm 2008” theo Quyết định số: 226/QĐ-TLĐ, ngày 19/01/2009.
 • Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2011 theo Quyết định số: 373/QĐ-TLĐ, ngày 15/03/2012.
 • Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định: Đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2010 & 2011, theo Quyết định số: 206/QĐ-LĐLĐ, ngày 30/12/2011 & số:11/QĐ-LĐLĐ, ngày 10/01/2011.
 • Cờ Công đoàn cơ sở xuất sắc trong phong trào Xanh – Sạch – Đẹp năm 2013 của Công đoàn Giao thông vận tải, theo Quyết định số: 27/QĐ-CĐN, ngày 13/01/2014.