Chủ nhật, 17/10/2021

Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Cơ khí hàng hải miền Nam

Công đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần Cơ khí hàng hải miền Nam

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Thành lập ngày 19/10/2005 theo Quyết định số 11/QĐ-CĐ.CTBĐATHH II của Công đoàn Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II về việc thành lập Công đoàn cơ sở thành viên Xí nghiệp Cơ khí hàng hải 231 trực thuộc Công đoàn cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II.
 • Ngày 07/01/2011 đổi tên thành Công đoàn cơ sở thành viên Xí nghiệp Cơ khí hàng hải miền Nam trực thuộc Công đoàn cơ sở Công ty TMHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 155/QĐ-CĐ của Công đoàn Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

1. Le Khai mac (53)

 • Ngày 20/10/2011 đổi tên và nâng cấp thành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Cơ khí hàng hải miền Nam trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 21/QĐ-CĐTCTBĐATHHMN của Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Ngày 23/3/2015 đổi tên thành Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cơ khí hàng hải miền Nam trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 08/QĐ-CĐTCTBĐATHHMN của Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 • Tổng số đoàn viên công đoàn/tổng số NQLDN-NLĐ: 42/57
 • Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022:
 1. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng, giữ chức vụ Chủ tịch
 2. Đ/c Đoàn Hữu Chu, giữ chức vụ Phó Chủ tịch
 3. Đ/c Nguyễn Sỹ Đức, Ủy viên Ban Chấp hành
 4. Đ/c Văn Thị Hà, Ủy viên Ban Chấp hành
 5. Đ/c Trịnh Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành
 • Ủy ban kiểm tra Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022:
 1. Đ/c Nguyễn Sỹ Đức, giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT.
 2. Đ/c Nguyễn Thu Hương, Ủy viên UBKT.
 3. Đ/c Lê Đức Thắng, Ủy viên UBKT.

CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, của Công đoàn cấp trên và sự phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi của chính quyền, Công đoàn đơn vị đã được củng cố, kiện toàn và thường xuyên tổ chức phát động các hoạt động phong trào, như: thi đua lao động sản xuất; đăng ký hoàn thành các công trình sản phẩm; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất; phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, nhất là phong trào xanh – sạch – đẹp đã được đoàn viên công đoàn trong đơn vị nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia. Các hoạt động phong trào công đoàn đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của đơn vị.

THÀNH TÍCH

 • Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc nhiều năm liên tục.
 • Bằng khen của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam năm 2013.