Chủ nhật, 17/10/2021

Công đoàn Cơ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII

Công đoàn Cơ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Ngày 05/8/2008, Công đoàn cơ sở Công ty Hoa tiêu khu vực VII được thành lập theo Quyết định số 164/QĐ-CĐCHHVN trực thuộc Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam.
 • Ngày 19/4/2011, đổi tên thành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VII (viết tắt Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VII) theo Quyết định số 77/QĐ-CĐCHHVN trực thuộc Công đoàn Cục hàng hải Việt Nam.
 • Ngày 30/11/2011, chuyển về trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 626/QĐ-CĐN của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và Quyết định tiếp nhận của Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam số 08/QĐ-CĐTCTBĐATHHMN ngày 01/02/2012.
1

Hội nghị Người lao động Công ty

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 • Số lượng: 25 đoàn viên (19 nam và 6 nữ)
 • Công đoàn Công ty đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2012-2017 vào tháng 11 năm 2012. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn gồm 03 đồng chí trong đó có chủ tịch và 02 ủy viên.
 • Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022:
 1. Đ/c Trần Thị Thu Sương, giữ chức vụ Chủ tịch
 2. Đ/c Nguyễn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành
 3. Đ/c Nguyễn Thanh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành

CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

2

Tham gia Hội diễn Văn nghệ quần chúng và Hội thi tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp năm 2015 do Tổng công ty tổ chức

5

Tổ chức Ngày Tết Thiếu nhi cho con em CBCNV

Song song với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh, ban lãnh đạo cùng ban chấp hành công đoàn công ty thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền phổ biến pháp luật; phong trào thi đua như: Tuyên truyền, vận động đoàn viên chấp hành và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả Luật phòng chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp theo phương châm “4 xin”  và “4 luôn” trong sinh hoạt thường ngày tại cơ quan cũng như nơi cư trú;

3

Tổ chức Hội thao nhân kỷ niệm ngày thành lập Công ty

Công đoàn Công ty luôn hưởng ứng và vận động cán bộ đoàn viên trong đơn vị ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt mỗi người một ngày lương cho mỗi đợt vận động; ủng hộ quần, áo ấm cho các đồng bào nghèo miền núi; đóng góp vào quỹ từ thiện của tỉnh Bình Định và quỹ từ thiện của Công đoàn Bộ Giao thông vận tải; ủng hộ xây khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa…

Công đoàn tổ chức thăm hỏi động viên đoàn viên trong đơn vị khi ốm đau, hiếu, hỷ…duy trì tốt sinh hoạt tập thể kỷ niệm ngày sinh nhật của các đoàn viên công đoàn. Hàng năm công đoàn tổ chức cho đoàn viên công đoàn được đi tham quan du lịch, thăm các di tích lịch sử, văn hóa…,

4

Tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVC khối Cảng Quy Nhơn

Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Lãnh đạo Công ty tổ chức các hoạt động phong trào thể dục thể thao; văn hóa, văn nghệ nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm.

THÀNH TÍCH

 • Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2012, 2013, 2014”.
 • Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty cho cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2014”.
 • Hàng năm đều được giấy khen của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty cho các cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà”.