Thứ sáu, 20/07/2018

Công đoàn Tổng công ty

Giới thiệu chung

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, tiền thân là Ty bảo đảm hàng hải, thành lập ngày 03/10/1975. Năm 1983, đổi thành Công ty Bảo đảm hàng hải II trực thuộc Tổng cục Đường Biển Việt Nam. Đến năm 1997, Bộ Giao thông vận tải quyết định thành lập Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam, trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam. Năm 2005, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II được thành lập trên cơ sở chia tách Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.

Theo đó, Công đoàn cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II được thành lập theo Quyết định số 28/QĐ/2005/TCCB-CĐCHHVN ngày 01/8/2005 của Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam, trên cơ sở chia tách từ Công đoàn Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam.

Tháng 12/2010, Công đoàn cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II đổi thành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Công đoàn công ty có 10 công đoàn trực thuộc với tổng số đoàn viên là 981 người.

Tháng 7/2011, Công đoàn GTVT Việt Nam ra quyết định số 393/QĐ-CĐN, đổi tên và nâng cấp Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thuộc Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam thành Công đoàn cấp trên cơ sở Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam trực thuộc Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam.

Tháng 11/2011, Công đoàn Tổng công ty tiếp nhận Công đoàn Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam và 5 Công đoàn Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I, V, VII, VIII, IX với 750 đoàn viên.

Hiện nay, Công đoàn Tổng công ty quản lý trực tiếp 16 công đoàn cơ sởvới gần 1800 đoàn viên, hoạt động trong các lĩnh vực: bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu dẫn tàu, trục vớt cứu hộ, cơ khí hàng hải, xây dựng công trình và thiết bị báo hiệu hàng hải, trải dài từ phía Nam tỉnh Quảng Ngãi đến hết tỉnh Kiên Giang và khu vực quần đảo Trường Sa.Các Công đoàn cơ sở đóng trên các địa bàn như: TP. Quy Nhơn, TP. Nha Trang, TP. Vũng Tàu, TP. HCM và TP. Cần Thơ.

Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2013 – 2018 vào tháng 01 năm 2013. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 07 đồng chí, chủ tịch và 01 phó chủ tịch.

Với nhiều phong trào, chương trình thiết thực, ý nghĩa, được tổ chức đều đặn hàng năm và triển khai sâu rộng từ Tổng công ty đến các đơn vị, Công đoàn Tổng công ty đã thực sự làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tham gia với Chính quyền giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm và phát huy quyền làm chủcủa người lao động, góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp vững mạnh. Ghi nhận những nỗ lực và thành tích của Công đoàn Tổng công ty, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Công đoàn GTVT Việt Nam đã trao tặng nhiều bằng khen và cờ thi đua toàn diện cho đơn vị như:

– Cờ thi đua toàn diện của Tổng LĐLĐ Việt Nam các năm 2013, 2014.

– Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam các năm 2011, 2012, 2013, 2014.

– Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2014.

– Bằng khen toàn diện của Công đoàn GTVT Việt Nam từ năm 2010 đến 2014.

– Bằng khen Công đoàn GTVT Việt Nam phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2012.

- Bằng khen Công đoàn GTVT Việt Nam lĩnh vực tài chính công đoàn năm 2012.