Thứ hai, 27/09/2021

Đảng bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ

Đảng bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH     

  • Đảng bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ – tiền thân là Đảng bộ bộ phận Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 203. Được thành lập theo quyết định số 06 – QĐ/VPĐU ngày 05 tháng 9 năm 2005 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II; gồm có 04 chi bộ trực thuộc với 24 đồng chí đảng viên, là Đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II. Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ bộ phận gồm có 05 đồng chí.
  • Đại hội Đảng bộ bộ phận Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 203 (nhiệm kỳ 2010 – 2015) gồm có 04 chi bộ trực thuộc với 28 đồng chí đảng viên, trong đó có 05 đồng chí ủy viên Ban chấp hành. Tháng 8 năm 2012 được nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ. Sau khi được nâng cấp Đảng ủy Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ nhanh chóng kiện toàn tổ chức và phát triển đảng viên mới, thành lập thêm một chi bộ nâng tổng số chi bộ trực thuộc Đảng bộ lên 05 chi bộ trực thuộc nhằm đáp ứng với hoạt động sản xuất của đơn vị, bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ban chấp hành nâng tổng số ủy viên Ban chấp hành lên 07 đồng chí, đến thời điểm trước khi diễn ra Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020 tổng số đảng viên trong Đảng bộ là 56 đồng chí.
  • Kể từ sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020 đến nay. Đảng ủy Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ nhanh chóng kiện toàn tổ chức và phát triển đảng viên mới nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 61 đảng viên (tính đến ngày 23/12/2016).

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TNB

– Đảng bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ (Nhiệm kỳ 2015 – 2020)

+ Đồng chí Nguyễn Xuân Điều – Bí thư Đảng ủy

+ Đồng chí Phạm Công Thuần – Phó bí thư

- Ban chấp hành Đảng bộ bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ, gồm 07 đồng chí.

- Tổng số đảng viên thuộc Đảng bộ (tính đến ngày 26/12/2016) là 61 đảng viên; trong đó đảng viên chính thức là 58 đ/c, dự bị là 03 đ/c.

CÁC PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

2 1

THÀNH TÍCH

  • Giấy khen Đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2007 theo Quyết định số 71-QĐ/ĐU ngày 31/01/2008  của Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
  • Danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2009 theo Quyết định số 106-QĐ/ĐU ngày 14/01/2010 của Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
  • Danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2011 theo Quyết định số 71-QĐ/ĐU ngày 15/01/2012 của Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
  • Nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”.