Thứ hai, 27/09/2021

Đảng bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ

Đảng bộ Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Ngày 05/9/2005, Đảng bộ Bộ phận Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải 202 thành lập theo quyết định số 07/VPĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II.
 • Ngày 23/7/2010, đổi tên thành Đảng bộ Bộ phận Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Công ty TNHHMTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 27-QĐ/ĐU của Đảng ủy Công ty.
 • Ngày 28/7/2011, chuyển về trực thuộc Đảng bộ cơ sở Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 61-QĐ/ĐU của Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
 • Ngày 16/8/2012, nâng cấp lên Đảng bộ cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 09-QĐ/ĐU của Đảng ủy Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban Chấp hành

1. Đ/c Trần Đại Nghĩa – Bí thư 4. Đ/c Phạm Tuấn Anh – Ủy viên
2. Đ/c Lê Thành Lợi – Phó Bí thư 5. Đ/c Nguyễn Anh Đức – Ủy viên
3. Đ/c Mai Minh Khuyên – Ủy viên 6. Đ/c Trần Mạnh Tân – Ủy viên
7. Đ/c Trần Ngọc Nam – Ủy viên 10. Đ/c Doãn Ngọc Dương – Ủy viên
8. Đ/c Phạm Anh Tuấn – Ủy viên 11. Đ/c Trần Văn Hưng – Ủy viên
9. Đ/c Phạm Văn Nước – Ủy viên

 Ban Thường vụ

1. Đ/c Trần Đại Nghĩa
2. Đ/c Lê Thành Lợi
3. Đ/c Mai Minh Khuyên

07 chi bộ đảng trực thuộc gồm: Chi bộ Văn phòng; Chi bộ luồng Vũng Tàu – Sài Gòn – Đồng Nai; Chi bộ luồng Sông Tiền – Sa Đéc; Chi bộ Tàu; Chi bộ Đèn Đảo – Đội Công trình; Chi bộ luồng Sông Dinh – Thị Vải; Chi bộ luồng Soài Rạp – Hiệp Phước.

Tổng số đảng viên:  80 trong đó 05 đảng viên nữ.

CÁC PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

+ Ngay sau khi được thành lập Đảng ủy Bộ phận Xí nghiệp BĐATHH 202 đã xây dựng kế hoạch, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời, thực hiện hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ Bộ phận cũng như Đảng bộ Công ty BĐATHH II và không ngừng xây dựng đơn vị ổn định, phát triển.

+ Trong nhiệm kỳ 2006 – 2010, Đảng ủy Bộ phận đã triển khai nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền, các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể chính trị xã hội hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao:

 • Bảo đảm an toàn hàng hải trên các tuyến luồng;
 • Tổ chức thực hiện tốt công tác điều tiết, bảo đảm giao thông phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia: Cầu Rạch Miễu 01/2004 – 09/2008; cầu Phú Mỹ 01/2007 – 09/2009; cầu Thủ Thiêm 06/2007 – 05/2008; Hầm Thủ Thiêm 08/2008 – 09/2010.
 • Đơn vị luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, thu nhập, đời sống người lao động ổn định.
 • Công tác phát triển đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã phát triển được 15 đảng viên.
 • Đảng bộ triển khai quán triệt, học tập các chuyên đề cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và được Đảng ủy Công ty BĐATHH II tặng giấy khen “Đạt thành tích xuất sắc” trong thực hiện cuộc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 • Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN, Hội Cựu chiến binh ổn định tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của cấp trên, chương trình hoạt động của tổ chức mình.
 • Đảng bộ luôn được Đảng bộ Tổng công ty xét khen tặng tổ chức đảng “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” các năm liền.

+ Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng ủy Bộ phận đã chỉ đạo, lãnh đạo chính quyền, các chi bộ trực thuộc, các đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, đảng ủy Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao:

 • Tháng 12/2014, đơn vị tiếp nhận và tổ chức quản lý tuyến luồng Tắt Cua do Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh quản lý; luồng Đồng Nai đoạn Rạch Ông Nhiêu đến Hạ lưu cầu Đồng Nai do Đoạn QLĐT nội địa số 10 quản lý.
 • Năm 2011 thiết lập 43 phao trong gói thầu số 6 thuộc dự án phát triển cảng Cái Mép – Thị Vải; Điều tiết bảo đảm GTHH phục vụ công trình xây mới cầu Sài Gòn II tháng 5/ 2012 – 10/ 2013; nạo vét luồng Soài – Rạp giai đoàn II năm 2014 . . .
 • Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đơn vị trong nhiệm kỳ qua đã hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên được Tổng công ty, Bộ GTVT, Chính phủ tặng thưởng những danh hiệu cao quý. Hoạt động đoàn thể, chính trị – xã hội giữ được sự ổn định và phát triển. Tổ chức Đảng giữ và đạt “tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh”. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Công ty đã kết nạp được 25 đảng viên.

 THÀNH TÍCH

 • Liên tục đạt danh hiệu “Tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu” từ năm 2005 đến 2016.
 • Giấy khen của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Quyết định số 202-QĐ/ĐUK ngày 30/01/2008 tặng Đảng bộ Bộ phận trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh xuất sắc tiêu biểu” 3 năm liên tục 2005-2007.
 • Bằng khen của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu theo quyết định số 831-QĐ/TU ngày 02/4/2010 tặng tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền  2005 – 2009.
 • Giấy khen của Đảng ủy Công ty BĐATHH miền Nam theo Quyết định số 37-QĐ/ĐU ngày 22/12/2010 tặng Đảng bộ Bộ phận Xí nghiệp BĐATHH Đông Nam Bộ trực thuộc Đảng ủy Công ty BĐATHH miền Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn năm 2007 – 2010.