Thứ hai, 27/09/2021

Đảng bộ Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

Đảng bộ Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 • Sau ngày miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, một trong những nhiệm vụ cấp bách lúc bấy giờ của giao thông vận tải miền Nam là nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, thanh thải chướng ngại vật, khai thông luồng lạch đảm bảo an toàn giao thông hàng hải, phục vụ kịp thời công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, sự đi lại của nhân dân.
 • Vì các lý do trên, Cục đường biển (nay là Cục hàng hải Việt Nam) thấy cần thiết phải có một đơn vị làm nhiệm vụ thanh thải luồng lạch, trục vớt xác tàu chìm, từ đó Công ty trục vớt được thành lập là tiền thân của Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam hiện nay.
 • Ngày 30/6/1976, Tổng cục giao thông thủy bộ miền Nam có quyết định số 707/QĐTC thành lập Công ty trục vớt trực thuộc Phân cục đường biển miền Nam để trục vớt các phương tiện tàu thuyền của Mỹ ngụy bị đánh đắm trong chiến tranh trên các tuyến đường vận tải thủy. Thăm dò đánh mốc báo hiệu nguy hiểm cho tàu thuyền biết khu vực có tàu đắm, giải phóng luồng lạch, giải phóng các chướng ngại vật ở bến cảng.
 • Ngày 15/3/1980 theo quyết định số 516/QĐ.TC chuyển Công ty trục vớt thành Công ty trục vớt cứu hộ trực thuộc Tổng cục đường biển chung của cả nước.
 • Ngày 10/9/1982 Chính phủ có quyết định số 156/HĐBT thành lập XNLH Trục vớt cứu hộ trực thuộc Bộ Giao thông vận tải với nhiệm vụ tổ chức tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các tàu bè, phương tiện bị nạn; thăm dò khai thác tài nguyên dưới đáy biển, trục vớt các phương tiện chìm đắm, khai thông luồng lạch, xây dựng các công trình phục vụ sửa chữa, kết hợp với vận tải thủy nội địa và theo sự phân công lại của Bộ Giao thông vận tải ngày 27/12/1994 XNLH Trục vớt cứu hộ trực thuộc Cục hàng hải Việt Nam với nhiệm vụ tổ chức cứu hộ các tàu bị nạn trên biển, trục vớt tàu đắm và thu hồi, bảo quản, bảo vệ những tài sản có trong các tàu bị đắm tại vùng biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thanh thải chướng ngại vật trên các luồng ven biển.

DSC_0158

 • Ngày 23/3/2006 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 721/QĐ-BGTVT đổi tên XNLH Trục vớt cứu hộ thành Công ty trục vớt cứu hộ Việt nam trực thuộc Cục hàng hải Việt Nam.
 • Ngày 25/6/2010 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 1771/QĐ-BGTVT chuyển Công ty trục vớt cứu hộ Việt Nam thành Công ty TNHH  MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải làm chủ sở hữu.
 • Ngày 24/11/2011 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 2399/QĐ-BGTVT  chuyển Công ty về làm đơn vị thành viên của Tổng công ty Bảo đảm an toản hàng hải miền Nam.
 • Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế, ngày 26/5/2014 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 1954/QĐ-BGTVT về việc thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH  MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam.
 • Ngày 14/11/2014 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 4330/QĐ-BGTVT phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH  MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thành công ty cổ phần.
 • Qua nhiều giai đoạn hoạt động và chuyển đổi, Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH một thành viên Trục vớt cứu hộ Việt Nam được Đảng bộ Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam tiếp nhận theo công văn số 200-CV/ĐUK, ngày 14/12/2011 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh BR-VT về việc “tiếp nhận và chuyển giao tổ chức đảng”
 • Tháng 04/2015, Đảng bộ cơ sở Công ty TNHH một thành viên Trục vớt cứu hộ Việt Nam đổi tên thành Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

TVCH

Cơ cấu tổ chức của Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam hiện nay: Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí; Ban thường vụ 03 đồng chí; Đảng bộ cơ sở Công ty hiện nay có 05 chi bộ trực thuộc với 63 đảng viên.

Ban chấp hành

 • Ông Nguyễn Văn Bê – Bí thư Đảng ủy
 • Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy
 • Ông Bùi Đức Cường – Ủy viên BTV
 • Ông Lê Tế – Ủy viên BCH
 • Ông Bùi Thanh Hải – Ủy viên BCH
 • Ông Trần Hữu Thọ – Ủy viên BCH
 • Ông Đỗ Đình Khánh – Ủy viên BCH
 • Ông Nguyễn Văn Trang – Ủy viên BCH
 • Bà Lê Lan Linh – Ủy viên BCH

 Ủy ban Kiểm tra

 • Ông Bùi Đức Cường – Chủ nhiệm UBKT
 • Ông Huỳnh Quang Hồng – Phó Chủ nhiệm UBKT
 • Ông Lê Tế – Ủy viên
 • Ông Chu Kiêm Chung – Ủy viên
 • Bà Đào Hồng Nhung – Ủy viên