Thứ bảy, 21/10/2017

Đảng bộ Tổng công ty

Đội ngũ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

KHÓA I, NHIỆM KỲ 2015 – 2020

BTV_Dang-uy

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LÃNH ĐẠO

CƠ QUAN ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

SodoDanguy

Danh sách các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ TCT BĐATHHMN khóa I, nhiệm kỳ 2015-2020

STT Họ và tên Chức vụ chính quyền
1. Trần Đức Thi Phó tổng giám đốc TCT
2. Nguyễn Đức Tiến Giám đốc Ban quản lý dự án TCT
3. Lưu Văn Hà Trưởng phòng An toàn hàng hải TCT
4. Hoàng Trường Giang Giám đốc Chi nhánh TCT BĐAT HH MN tại Hà Nội
5. Trần Ngọc Ninh Trưởng phòng KT-KH TCT
6. Vũ Đăng Hùng Phó chánh văn phòng TCT
7. Trần Đại Nghĩa Giám đốc Cty BĐATHH Đông Nam Bộ
8. Bùi Đức Thắng Giám đốc Cty BĐATHH Nam Trung Bộ
9. Nguyễn Xuân Điều Giám đốc Cty BĐATHH Tây Nam Bộ
10. Ngô Ngọc Tiến Giám đốc Cty Thi công cơ giới hàng hải miền Nam
11. Nguyễn Hữu Huy Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam
12. Đặng Quốc Cường Giám đốc Cty cổ phần xây dựng công trình HH MN
13. Phạm Minh Tranh Giám đốc Công ty TNHH MTV HT HH Khu vực V
14. Nguyễn Văn Bê Tổng giám đốc Cty cổ phần Trục vớt cứu hộ VN
15. Nguyễn Hoài Anh Giám đốc Cty TNHH MTV HT HH khu vực VIII
16. Mai Văn Liêm Thành viên HĐTV TCT BĐATHHMN
17. Trần Minh Thuận Trưởng phòng HTQT&QLHT TCT BĐATHHMN


Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty
Ủy ban kiểm tra Đảng ủy TCT

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Phạm Đăng Lâu Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT Đảng ủy cơ sở KVP TCT
2 Nguyễn Văn Hưng Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy TCT Đảng ủy cơ sở KVP TCT
3 Nguyễn Thị Thủy Ủy viên Đảng ủy cơ sở KVP TCT
4 Phạm Quang Giáp Ủy viên Đảng ủy cơ sở KVP TCT
5 Nguyễn Văn Công Ủy viên Đảng ủy cơ sở KVP TCT
6 Đào Duy Hiển Ủy viên Đảng ủy cơ sở KVP TCT
7 Lê Thành Lợi Ủy viên Đảng ủy cơ sở Công ty BĐATHH ĐNB
STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Dương Thế Nam Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy TCT Đảng ủy cơ sở KVP TCT
2 Nguyễn Văn Hưng Phó ban Tổ chức Đảng ủy TCT Đảng ủy cơ sở KVP TCT

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Phạm Quang Giáp Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy TCT Đảng ủy cơ sở KVP TCT
2 Trần Minh Thuận Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy TCT Đảng ủy cơ sở KVP TCT

Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Vũ Đăng Hùng Phó phụ trách VP Đảng ủy TCT Đảng ủy cơ sở KVP TCT
2 Nguyễn Văn Công Phó Chánh VP Đảng ủy TCT Đảng ủy cơ sở KVP TCT
3 Lê Thị Mỵ Chuyên viên VP Đảng ủy TCT Đảng ủy cơ sở KVP TCT