Friday, 18/10/2019

Chart Update

Thông báo cập nhật quý 4 năm 2017

Date Notice no. Cells Description
14/12/2017 44 VN4QN001

VIETNAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL – DEPTH

14/12/2017 43 VN4TV002

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU-THI VAI CHANNEL – 50.000 DWT PORT AND CLINKER CEMENT GRINDING STATION – DEPTH

14/12/2017 42 VN4SD001-VN4TV001-VN3GR001

VIỆT NAM – VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU – LUỒNG SÔNG DINH – CẢNG VIETSO PETRO-ĐỘ SÂU

07/12/2017 34 VN4QN001, VN300017

VIETNAM – BINH DINH SEA PORT WATER-QUY NHON CHANNEL-BUOY

30/11/2017 40 VN4CĐ001

VIETNAM – BA RIA-VUNGTAU SEA PORT WATER- CON SON-CON DAO CHANNEL-BUOYS AND BEACONS

30/11/2017 39 VN4ĐN001

VIETNAM – DONG NAI SEA PORT WATER – DONG NAI CHANNEL

30/11/2017 38 VN4TVT002, VN3GR001

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL –QUOC TE SAI GON (SITV) WHARF-DEPTH

23/11/2017 37 VN4TVT002, VN4ĐT001

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL – DEPTH

16/11/2017 36 VN4TQN001, VN300017

VIETNAM – BINH DINH SEA PORT WATER-QUY NHON CHANNEL-BUOY

09/11/2017 35 VN4QN001

VIETNAM – BINH DINH SEA PORT WATER-QUY NHON CHANNEL-WRECKS

09/11/2017 34 VN4QN001

VIETNAM – BINH DINH SEA PORT WATER-QUY NHON CHANNEL-BUOY

09/11/2017 33 VN4QN001

VIETNAM – BINH DINH SEA PORT WATER-QUY NHON CHANNEL-BUOY

09/11/2017 32 VN4TQN001, VN300017

VIETNAM – BINH DINH SEA PORT WATER – QUY NHON CHANNEL –DEPTH

09/11/2017 31 VN4TVT001, VN3GR001, VN300025

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL –DEPTH

02/11/2017 30 VN4HG001, VN3ĐA001, VN300027

VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – DINH AN – CAN THO CHANNEL –DEPTH

26/10/2017 29 VN3ĐA001, VN300026, VN300027

VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHO TAU BIEN CO TRONG TAI LON VAO SONG HAU CHANNEL –DEPTH

20/10/2017 28 VN4VT001

VIETNAM – BINH THUAN SEA PORT WATER – NHIET DIEN VINH TAN CHANNEL –DEPTH

12/10/2017 27 VN3ĐA001, VN300026

VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHO TAU BIEN CO TRONG TAI LON VAO SONG HAU CHANNEL – BUOY

12/10/2017 26 VN4SD001, VN4TV001

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – SONG DINH CHANNEL –DEPTH

05/10/2017 25 VN3ĐA001, VN300027

VIETNAM – TRA VINH SEA PORT WATER – CHO TAU BIEN TRONG TAI LON VAO SONG HAU CHANNEL –DEPTH

05/10/2017 24 VN4TV002

VIETNAM – BA RIA – VUNG TAU SEA PORT WATER – VUNG TAU – THI VAI CHANNEL –DEPTH

List of update charts notification by year

2017 2018 2019

List of update charts notification by Quarter

2017 2018 2019
The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter The first Quarter The second Quarter The third Quarter The fourth Quarter