Thứ ba, 26/10/2021

Giới thiệu

Văn Phòng

Chức năng

Văn phòng Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty trong các lĩnh vực về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ; công tác quản lý tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc của cơ quan Tổng công ty; công tác tạp chí, quản lý trang thông tin điện tử của Tổng công ty (Website) và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; quản lý vận hành hệ thống điện, nước tòa nhà trụ sở Tổng công ty; công tác vệ sinh và chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1.  Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ:

  • Tổ chức thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết, đón tiếp khách; tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Tổng công ty; Chủ trì tổ chức và phục vụ đại hội, hội nghị, hội thảo, tiệc liên hoan của Tổng công ty;
  • Quản lý, tổ chức thực hiện và hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ; Quản lý con dấu, công văn đi, công văn đến theo quy định của Tổng công ty; Kiểm tra thể thức và thủ tục hành chính trong việc ban hành các văn bản của Tổng công ty;
  • Chuẩn bị chương trình công tác và làm thủ tục công tác cho Lãnh đạo Tổng công ty; Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo tại các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Lãnh đạo Tổng công ty.

2.  Công tác quản lý tài sản, phương tiện, trang thiết bị văn phòng cơ quan Tổng công ty:

  • Quản lý hệ thống mạng điện thoại, máy fax đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt;
  • Quản lý cấp phát văn phòng phẩm, vận hành máy photocoppy, các thiết bị văn phòng phục vụ nhu cầu làm việc của Khối văn phòng Tổng công ty;
  • Quản lý đặt vé máy bay phục vụ công tác cho CBCNV Khối văn phòng Tổng công ty, cấp phát giấy đi đường, giấy giới thiệu phục vụ công tác theo quy định;
  • Quản lý đội xe của Khối Văn phòng Tổng công ty, điều động xe phục vụ nhu cầu công tác cho CBCNV theo quy định.

3.  Công tác tạp chí, quản lý trang thông tin điện tử của Tổng công ty:

  • Xuất bản tạp chí tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; thông tin về những hoạt động trong ngành bảo đảm an toàn hàng hải; giới thiệu quảng bá và thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty;
  • Xây dựng và quản lý hệ thống trang thông tin điện tử (website) của Tổng công ty.

4.  Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Tổng công ty.
5.  Chăm sóc cây xanh, cây cảnh và quản lý, vận hành hệ thống điện, điện lạnh, nước cơ quan Tổng công ty.
6.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công Lãnh đạo Tổng công ty.

Mối quan hệ công tác

1.  Liên hệ với các cơ quan, ban, ngành liên quan để cập nhật thông tin, để được giúp đỡ, chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ và giải quyết các công việc có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.
2.  Phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ Tổng công ty và các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty để giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ.

Phòng ban khác

Ban quản lý Dự án hàng hải miền Nam

Phòng Thanh tra Bảo Vệ – Quân sự

Văn Phòng

Phòng Tài chính – Kế toán

Phòng Tổ chức lao động – Tiền lương

Phòng Kinh tế – Kế hoạch

Phòng Kỹ thuật

Phòng An toàn hàng hải

Phòng Hợp tác quốc tế & Quản lý hoa tiêu

Trạm Thông Tin

Trạm Y Tế