Thứ sáu, 22/10/2021

Luồng hàng hải

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Ghi chú:

- Theo Quyết định số 1097 QĐ-CVHHVN ngày 07/12/2012

Thông số kỹ thuật:

Tên luồng

Thông số luồng thiết kế

Bán kính cong nhỏ nhất

Số lượng báo hiệu

Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao 

Tiêu

Côn sơn- Côn đảo

14,0

200

Tự nhiên

 -

3

2

Báo hiệu:

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao 1

08o40’ 28”1 N

106o45’46”7 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 2

08o40’ 21”2 N

106o38’31”5 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao E

08o39’ 44”0 N

106o37’37”1 E

Báo hiệu an toàn phía đông Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Tiêu trước

08o40’49″3 N

106o35’58”1 E

Chỉ dẫn trục luồng Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 6 giây

Tiêu sau

08o41’16″1 N

106o35’47”5 E

Chỉ dẫn trục luồng Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 6 giây

Tên BH

Hệ tọa độ WGS-84

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao 1

08o40’24”4 N

106o45’54” 2 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao 2

08o40’17”5 N

106o38’38”0 E

Báo hiệu phía trái luồng Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao E

08o39’40”3 N

106o37’43”6 E

Báo hiệu an toàn phía đông Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Tiêu trước

08o40’45″6N

106o36’04”6E

Chỉ dẫn trục luồng Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 6 giây

Tiêu sau

08o41’12″4N

106o35’54”0E

Chỉ dẫn trục luồng Ánh sáng trắng, chớp nhóm 2, chu kỳ 6 giây

(Nguồn từ Thiết kế hệ thống báo hiệu luồng Côn Sơn – Côn Đảo)

Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Bến Đầm

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phan Thiết

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai

Đoạn luồng Sa Đéc