Thứ sáu, 22/10/2021

Luồng hàng hải

Luồng Phú Quý

Ghi chú:

– Theo báo cáo tọa độ của XN KSHH miền Nam số 1096 ngày 01 tháng 12 năm 2014.
– Tác dụng, đặc tính ánh sáng: theo báo cáo của Cty BĐATHH NAM TRUNG BỘ

Thông tin kỹ thuật:

Tên luồng hàng hải

Thông số luồng thiết kế

Bán kính cong nhỏ nhất

Số báo hiệu 

Dài (km)

Rộng (m)

Độ sâu (m)

Phao 

Tiêu

Phú Quý

3,2

50

7

0

Báo hiệu:

Tên BH

Hệ tọa độ VN2000

Tác dụng

Đặc tính AS

Vĩ độ

Kinh độ

Phao số 0

10°30’02”3 N

108°55’25”0 E

Báo hiệu vùng nước an toàn Ánh sáng trắng, chớp dạng mooc A, chu kỳ 6 giây

Phao số 1

10°29’54”9 N

108°56’52”8 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 2

10°30’01”0 N

108°56’06”4 E

Báo hiệu phía trái luồng Anh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 3

10°29’58”9 N

108°56’57”5 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 4

10°29’59”3 N

108°56’53”0 E

Báo hiệu phía trái luồng Anh sáng màu đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 5

10°30’12”6 N

108°57’00”7 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây

Phao số 7

10°30’14”4 N

108°57’00”3 E

Báo hiệu phía phải luồng Ánh sáng màu xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3 giây.
Các luồng hàng hải khác

Luồng An Thới

Luồng Ba Ngòi

Luồng Bến Đầm

Luồng Côn Sơn – Côn Đảo

Luồng Hà Tiên

Luồng Năm Căn

Luồng Nha Trang

Luồng Phan Thiết

Luồng Phú Quý

Luồng Quy Nhơn

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Soài Rạp

Luồng Sông Dinh

Luồng Sông Dừa

Luồng Sông Tiền

Luồng Sông Đồng Tranh

Luồng Vũng Rô

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Luồng Đầm Môn

Luồng Định An – Cần Thơ

Luồng Đồng Nai

Đoạn luồng Sa Đéc