Thứ ba, 16/07/2019

Hội CCB cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển đông & Hải đảo

Hội CCB cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển đông & Hải đảo

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Tháng 01/1994: Xí nghiệp biển Đông và Hải đảo được thành lập trên cơ sở gồm các đội tàu, xe, đội vận chuyển đường sông (thuộc Công ty Bảo đảm hàng hải I);
  • Ngày 02/8/2005: Chuyển về trực thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II;
  • Ngày 10/7/2010: Trực thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;
  • Ngày 09/7/2011: Đổi tên thành Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và Hải đảo, trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 141/QĐ-TCTBĐATHHMN;
  • Lịch sử hình thành của Hội CCB cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông & Hải đảo gắn liền với lịch sử hình thành đơn vị.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng số hội viên đến nay gồm có 16 hội viên, trong đó có 4 đồng chí là Đảng viên.

Chủ tịch: Đ/c Trần Văn Nga

CÁC PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

  • Cán bộ, hội viên trong Hội luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có tinh thần bảo vệ chế độ, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; có tâm huyết, nhiệt tình, có đạo đức, lối sống lành mạnh, quan hệ mật thiết với mọi tầng lớp nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
  • Hưởng ứng các phong trào thi đua của đơn vị phát động Hội CCB cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông & Hải đảo đã triển khai kịp thời đến toàn thể hội viên tham gia như phong trào lao động năng suất chất lượng, hiệu quả; phong trào thi đua thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe; phong trào thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức làm việc trong ngành Giao thông vận tải, cuộc vận động xây dựng quỹ tình nghĩa, tình thương, vì người nghèo…vv; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong thực hiện các phòng trào thi đua nhiều hội viên phấn đấu đạt danh hiệu như chiến sỹ thi đua các cấp trong lao động sản xuất và nhiều phần thưởng khác.

THÀNH TÍCH

Nhiều năm liền đạt Danh hiệu Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”.