Thứ ba, 16/07/2019

Hội CCB Cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ

Hội CCB Cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Chi hội CCB cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ được thành lập vào tháng 06/2008 trực thuộc Hội CCB cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II;
  • Đến tháng 11/2012, Chi hội CCB cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ được nâng cấp lên thành Hội CCB cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ theo Quyết định số 124/QĐ-CCB ngày 12/11/2012 của Hội CCB Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng số hội viên đến nay gồm có 29 hội viên, trong đó có 8 đồng chí là Đảng viên.

Ban Chấp hành Hội CCB cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ

TNB

CÁC PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

  • Cán bộ, hội viên trong Hội luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có tinh thần bảo vệ chế độ, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; có tâm huyết, nhiệt tình, có đạo đức, lối sống lành mạnh, quan hệ mật thiết với mọi tầng lớp nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
  • Hưởng ứng các phong trào thi đua của đơn vị phát động Hội CCB cơ sở Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ đã triển khai kịp thời đến toàn thể hội viên tham gia như phong trào lao động năng suất chất lượng, hiệu quả; phong trào thi đua thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe; phong trào thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức làm việc trong ngành giao thông vận tải, cuộc vận động xây dựng quỹ tình nghĩa, tình thương, vì người nghèo…vv; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong thực hiện các phòng trào thi đua nhiều hội viên phấn đấu đạt danh hiệu như chiến sỹ thi đua các cấp trong lao động sản xuất và nhiều phần thưởng khác.

 3 1 2

THÀNH TÍCH

Nhiều năm liền đạt Danh hiệu Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”.