Thứ ba, 16/07/2019

Hội CCB Cơ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I

Hội CCB Cơ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Ngày 12/8/1991, Công ty Hoa tiêu khu vực I chính thức được thành lập theo QĐ số 326/QĐ-TCCB của Liên hiệp hàng hải VN.
  • Ngày 16/4/2007, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 888/QĐ-BGTVT công nhận Công ty Hoa tiêu khu vực I là Công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích trực thuộc Cục Hàng hải VN.
  • Ngày 25/6/2010, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 1775/QĐ-BGTVT chuyển đổi Công ty Hoa tiêu khu vực I thành Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I.
  • Ngày 24/10/2011, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ra quyết định số 2399/QĐ-BGTVT chuyển Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực I về làm đơn vị thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
  • Lịch sử hình thành của Hội CCB Cơ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I gắn liền với lịch sử hình thành đơn vị.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng số hội viên đến nay gồm có 25 hội viên, trong đó có 8 đồng chí là Đảng viên.

Ban Chấp hành Hội CCB Cơ sở Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực I

HT1

CÁC PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

  • Cán bộ, hội viên trong Hội luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có tinh thần bảo vệ chế độ, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; có tâm huyết, nhiệt tình, có đạo đức, lối sống lành mạnh, quan hệ mật thiết với mọi tầng lớp nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
  • Hưởng ứng các phong trào thi đua của đơn vị phát động Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực I đã triển khai kịp thời đến toàn thể hội viên tham gia như phong trào lao động năng suất chất lượng, hiệu quả; phong trào thi đua thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe; phong trào thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức làm việc trong ngành giao thông vận tải, cuộc vận động xây dựng quỹ tình nghĩa, tình thương, vì người nghèo…vv; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong thực hiện các phòng trào thi đua nhiều hội viên phấn đấu đạt danh hiệu như chiến sỹ thi đua các cấp trong lao động sản xuất và nhiều phần thưởng khác.

IMG_0315_filtered IMG_0267_filtered IMG_0270_filtered IMG_0303_filtered IMG_0314_filtered

THÀNH TÍCH

Nhiều năm liền đạt Danh hiệu Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”.