Thứ ba, 16/07/2019

Hội CCB Cơ sở Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam

Hội CCB Cơ sở Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Ngày 30/6/1976, Công ty Trục vớt trực thuộc Phân cục đường biển miền Nam được thành lập theo Quyết định số707/QĐTC của Tổng cục giao thông thủy bộ miền Nam;
  • Ngày 15/3/1980, chuyển Công ty Trục vớt thành Công ty Trục Vớt Cứu Hộ trực thuộc Tổng Cục Đường Biển theo Quyết định số 516/QĐ-TC;
  • Ngày 10/9/1982, thành lập XNLH Trục vớt cứu hộ trực thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải theo Quyết định số 156/HĐBT của Chính phủ;
  • Ngày 23/3/2006, đổi tên thành Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam theo Quyết định số 721/QĐ-BGTVT của Bộ Giao Thông Vận Tải;
  • Ngày 25/6/2010, đổi tên thành Công ty TNHH MTV Trục vớt cứu hộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải theo Quyết định số 1771/QĐ-BGTVT;
  • Ngày 24/11/2011, chuyển doanh nghiệp về làm đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam theo Quyết định số 2399/QĐ-BGTVT;
  • Ngày 06/3/2015, chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (là Công ty liên kết của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam);
  • Lịch sử hình thành của Hội CCB Cơ sở Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam gắn liền với lịch sử hình thành đơn vị.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng số hội viên đến nay gồm có 21 hội viên, trong đó có 6 đồng chí là Đảng viên.

Ban Chấp hành Hội CCB Cơ sở CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam

TVCH

CÁC PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

  • Cán bộ, hội viên trong Hội luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có tinh thần bảo vệ chế độ, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; có tâm huyết, nhiệt tình, có đạo đức, lối sống lành mạnh, quan hệ mật thiết với mọi tầng lớp nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
  • Hưởng ứng các phong trào thi đua của đơn vị phát động Hội CCB Cơ sở Công ty CP Trục vớt cứu hộ Việt Nam đã triển khai kịp thời đến toàn thể hội viên tham gia như phong trào lao động năng suất chất lượng, hiệu quả; phong trào thi đua thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe; phong trào thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức làm việc trong ngành Giao thông vận tải, cuộc vận động xây dựng quỹ tình nghĩa, tình thương, vì người nghèo…vv; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong thực hiện các phòng trào thi đua nhiều hội viên phấn đấu đạt danh hiệu như chiến sỹ thi đua các cấp trong lao động sản xuất và nhiều phần thưởng khác.

3 1 2

THÀNH TÍCH

Nhiều năm liền đạt Danh hiệu Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”.