Thứ ba, 16/07/2019

Hội CCB Cơ sở Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam

Hội CCB Cơ sở Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  • Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam tiền thân là Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế được thành lập theo Quyết định số 320/TCCB ngày 02 tháng 05 năm 1987 của Tổng cục Đường biển về việc chuyển Đội Khảo sát trực thuộc Ty Bảo đảm hàng hải 2 thành Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế trực thuộc Công ty Bảo đảm hàng hải 2;
  • Ngày 27 tháng 12 năm 1994, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định số 891/TCCB-LĐ về việc chuyển Xí nghiệp Khảo sát Thiết kế trực thuộc Công ty Bảo đảm hàng hải 2 thành Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải số 2 trực thuộc Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam;
  • Ngày 02 tháng 8 năm 2005, Cục Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định số 661/QĐ-CHHVN về việc chuyển Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải số 2 trực thuộc Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam thành Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 221 trực thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II;
  • Ngày 10 tháng 7 năm 2010, Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam ban hành Quyết định số 06/QĐ-CTBĐATHHMN về việc chuyển Xí nghiệp Khảo sát hàng hải 221 trực thuộc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải II thành Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;
  • Ngày 23 tháng 11 năm 2011, Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam ban hành Quyết định về việc chuyển Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thành Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam;
  • Lịch sử hình thành của Hội CCB Cơ sở Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam gắn liền với lịch sử hình thành đơn vị.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng số hội viên đến nay gồm có 7 hội viên, trong đó có 5 đồng chí là Đảng viên.

Ban Chấp hành Hội CCB Cơ sở Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam:

  • Đào Huy Hùng – Chủ tịch
  • Nguyễn Văn Tuyến – Phó Chủ tịch

CÁC PHONG TRÀO, HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

  • Cán bộ, hội viên trong Hội luôn tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có tinh thần bảo vệ chế độ, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng; có tâm huyết, nhiệt tình, có đạo đức, lối sống lành mạnh, quan hệ mật thiết với mọi tầng lớp nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”.
  • Hưởng ứng các phong trào thi đua của đơn vị phát động Hội CCB Cơ sở Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đã triển khai kịp thời đến toàn thể hội viên tham gia như phong trào lao động năng suất chất lượng, hiệu quả; phong trào thi đua thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe; phong trào thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức làm việc trong ngành giao thông vận tải, cuộc vận động xây dựng quỹ tình nghĩa, tình thương, vì người nghèo…vv; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong thực hiện các phòng trào thi đua nhiều hội viên phấn đấu đạt danh hiệu như chiến sỹ thi đua các cấp trong lao động sản xuất và nhiều phần thưởng khác.

THÀNH TÍCH

Nhiều năm liền đạt Danh hiệu Tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”.