Thứ hai, 21/05/2018

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
89/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-05-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Tân Thuận Đông Xem chi tiết
88/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-05-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước neo đậu tàu trước bến và vùng nước ra luồng cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép (TCIT) Xem chi tiết
87/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-05-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu các bến phao neo BP01, BP04, BP10 trên sông Gò Gia. Xem chi tiết
86/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-05-2018 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn. Xem chi tiết
84/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-05-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo thuộc cảng xăng dầu Bình Định Xem chi tiết
82/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-05-2018 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu cảng số 4 cảng Quy Nhơn Xem chi tiết
81/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-05-2018 Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh Xem chi tiết
80/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-05-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “TN” Xem chi tiết
79/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-05-2018 Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của các chập tiêu B1B2, I1I2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
78/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-04-2018 Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn Xem chi tiết
77/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-04-2018 Về việc di dời sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
76/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-04-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật tại khu vực tàu Minh Dương 8888 bị chìm trên vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
75/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-04-2018 Về việc sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
74/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-04-2018 Về việc tàu Minh Dương 8888 bị chìm tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
73/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công xây dựng cầu cảng thuộc Dự án xây dựng cảng tổng hợp Vĩnh Hưng Đồng Nai Xem chi tiết
72/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “7”, “8”, “10”, “11” luồng hàng hải cửa Trần Đề (Đoạn luồng biển từ phao “0” đến cảng biên phòng Trần Đề) Xem chi tiết
71/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “3”, “4”, “5”, “6”, “14”, “15” luồng hàng hải cửa Trần Đề Xem chi tiết
70/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-04-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Container Cái Mép Xem chi tiết
69/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-04-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “9”, “12”, “13”, “16”, “17”, “18” luồng hàng hải cửa Trần Đề (Đoạn luồng biển từ phao “0” đến cảng biên phòng Trần Đề) Xem chi tiết
68/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-04-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết