Thứ ba, 20/03/2018

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
54/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-03-2018 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang Xem chi tiết
52/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-03-2018 Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi Xem chi tiết
50/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-03-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết
49/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-03-2018 Về độ sâu khu nước bến 1 và bến 2 cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông Xem chi tiết
48/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-02-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh Xem chi tiết
47/TBHH-TCTBĐATHHMN 23-02-2018 Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Dương Đông Xem chi tiết
46/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-02-2018 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu. Xem chi tiết
45/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-02-2018 Về vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2 Xem chi tiết
44/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-02-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “113”, “114A”, “115”, “117”, “119”, “119A”, “121”, “121A”, “123”, “123A”, “133” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ Xem chi tiết
43/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-02-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng nhà máy Thép Phú Mỹ Xem chi tiết
42/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-02-2018 Về thông số độ sâu vùng nước trước cảng tổng kho xăng dầu Mê Kông Xem chi tiết
40/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-02-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa Xem chi tiết
39/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-02-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn Xem chi tiết
38/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-02-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô Xem chi tiết
37/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-02-2018 Về độ sâu vùng nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000DWT Xem chi tiết
36/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-02-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “104”, “106”, “110A”, “111”, “112A”, “113A”, “115A”, “117A” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ Xem chi tiết
35/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-02-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo tàu 50.000DWT kho xăng dầu Cù Lao Tào và khu nước bến 1 và bến 2 (cảng dầu số 01 và cảng dầu số 02) cầu cảng 10.000 DWT – thuộc PVOIL Miền Đông Xem chi tiết
34/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-02-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Quy Nhơn. Xem chi tiết
33/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-02-2018 Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: Độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu Xem chi tiết
32/TBHH-TCTBĐATHHMN 08-02-2018 Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2017 Xem chi tiết