Thứ tư, 16/01/2019

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
81/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-05-2018 Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của chập tiêu luồng hàng hải Sông Dinh Xem chi tiết
80/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-05-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chướng ngại vật “TN” Xem chi tiết
79/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-05-2018 Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng của các chập tiêu B1B2, I1I2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
78/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-04-2018 Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P2”, “M1”, “M2” thuộc công trình Nâng cấp Bến khách ngang sông Phong Hòa – Ô Môn Xem chi tiết
77/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-04-2018 Về việc di dời sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
76/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-04-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật tại khu vực tàu Minh Dương 8888 bị chìm trên vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
75/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-04-2018 Về việc sà lan TG – 14139 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “77” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
74/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-04-2018 Về việc tàu Minh Dương 8888 bị chìm tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
73/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công xây dựng cầu cảng thuộc Dự án xây dựng cảng tổng hợp Vĩnh Hưng Đồng Nai Xem chi tiết
72/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “7”, “8”, “10”, “11” luồng hàng hải cửa Trần Đề (Đoạn luồng biển từ phao “0” đến cảng biên phòng Trần Đề) Xem chi tiết
71/TBHH-TCTBĐATHHMN 16-04-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “3”, “4”, “5”, “6”, “14”, “15” luồng hàng hải cửa Trần Đề Xem chi tiết
70/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-04-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Container Cái Mép Xem chi tiết
69/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-04-2018 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “9”, “12”, “13”, “16”, “17”, “18” luồng hàng hải cửa Trần Đề (Đoạn luồng biển từ phao “0” đến cảng biên phòng Trần Đề) Xem chi tiết
68/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-04-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết
67/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-04-2018 Độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
66/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-04-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng nhà máy Thép Phú Mỹ Xem chi tiết
65/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-04-2018 Về thông số độ sâu khu nước trước bến trước cảng Than – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 Xem chi tiết
64/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-03-2018 Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
63/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-03-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn cửa Định An, luồng hàng hải Định An – Cần Thơ Xem chi tiết
62/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-03-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Thơm, tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết