Thứ tư, 16/01/2019

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
203/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-10-2016 Tọa độ đèn biển Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết Xem chi tiết
202/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-10-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16” Xem chi tiết
201/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-10-2016 Về khu vực thi công công trình: Nạo duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016 Xem chi tiết
200/TBHH-TCTBĐATHHMN 04-10-2016 Về độ sâu khu nước trước bến than 5.000DWT – nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1 Xem chi tiết
199/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2016 Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016 Xem chi tiết
198/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-09-2016 Về việc thiết lập báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng phục vụ điều tiết thi công cầu Bình Khánh và Phước Khánh Xem chi tiết
197/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-09-2016 Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4” phục vụ thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
196/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-09-2016 Về việc việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2” thuộc công trình thu và trạm bơm nước thô, dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hậu, tỉnh Hậu Giang Xem chi tiết
195/TBHH-TCTBĐATHHMN 30-09-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 23 + 611.6 đến km 27 + 773.9) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
194/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-09-2016 Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “DH2” báo hiệu thi công gói thầu số 8, phần luồng chung thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh Xem chi tiết
193/TBHH-TCTBĐATHHMN 29-09-2016 Độ sâu khu nước trước bến hạ lưu cảng Vietsovpetro – giai đoạn 2 Xem chi tiết
192/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-09-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 27 + 773.9 đến km 30 + 687) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
191/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-09-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 15 + 361.6 đến km 23 + 611.6) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
190/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-09-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng đón trả hoa tiêu – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
189/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-09-2016 Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT) trên sông Thị Vải Xem chi tiết
188/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2016 Về việc phương tiện thi công nạo vét khu vực cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
187/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2016 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 03 bến phao neo tàu trên sông Hậu tại chợ gạo Thốt Nốt Xem chi tiết
186/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-09-2016 Về độ sâu khu nước trước bến sà lan cảng SSIT Xem chi tiết
185/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-09-2016 Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng 70.000DWT và bến sà lan 1.500DWT, 2.500DWT – Cảng PTSC Phú Mỹ Xem chi tiết
184/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-09-2016 Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công cải tạo, nâng cấp Cảng Quốc phòng Quân khu 7 trên sông Dinh, TP. Vũng Tàu Xem chi tiết