Thứ tư, 16/01/2019

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
205/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-10-2018 Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 5411 bị chìm tại khu vực thi công cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
204/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-10-2018 Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “33”, “35” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
203/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-10-2018 Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng cảng kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
202/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-10-2018 Về việc sà lan SG 5411 bị chìm tại khu vực thi công cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
201/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt Xem chi tiết
200/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2018 Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm Xem chi tiết
199/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2018 Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Kê Gà Xem chi tiết
198/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề, đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “12”+1500m Xem chi tiết
197/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu Xem chi tiết
196/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-10-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước các cảng nhà máy nhiệt điện Ô Môn I Xem chi tiết
195/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-10-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến cảng chuyên dùng Xi măng Hiệp Phước – Công ty Xi măng Nghi Sơn Xem chi tiết
194/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-09-2018 Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
193/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-09-2018 Về khu vực thi công công trình: Xếp giàn khoan DEEP DRILLER 3 lên tàu HUA SHENG LONG tại khu neo B11 – Vũng Tàu Xem chi tiết
192/TBHH-TCTBĐATHHMN 28-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh Xem chi tiết
191/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước Cảng chuyên dụng xăng dầu Phước Khánh (PETIMEX) Xem chi tiết
190/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-09-2018 Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu đoạn từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “16” Xem chi tiết
189/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải Xem chi tiết
188/TBHH-TCTBĐATHHMN 25-09-2018 Vị trí neo đậu của tàu chứa dầu Chí Linh Xem chi tiết
187/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng vận tải Phan Thiết – Bình Thuận Xem chi tiết
186/TBHH-TCTBĐATHHMN 20-09-2018 Độ sâu khu nước trước cảng Kho cảng khí hóa lỏng Cần Thơ Xem chi tiết