Thứ hai, 25/03/2019

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
220/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-11-2018 Thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “thực” cho các phao, trạm đo triều ký tự động trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
219/TBHH-TCTBĐATHHMN 02-11-2018 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “70” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
218/TBHH-TCTBĐATHHMN 01-11-2018 Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018 Xem chi tiết
217/TBHH-TCTBĐATHHMN 31-10-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
216/TBHH-TCTBĐATHHMN 26-10-2018 Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm cả luồng hàng hải Sông Dinh) Xem chi tiết
215/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2018 Hoạt động khảo sát, kiểm tra hiện tượng rò rỉ khí xuất tại vị trí mặt bích đoạn spool gần giàn STV thuộc tuyến ống STV-RĐ Xem chi tiết
214/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2018 Kéo giàn khoan Hakuryu-11 từ mỏ Cá Ngừ Vàng về mỏ Tê Giác Trắng lô 16.1 Xem chi tiết
213/TBHH-TCTBĐATHHMN 22-10-2018 Hoạt động khảo sát địa chấn nông và địa chất công trình dầu khí tại lô 114 Xem chi tiết
212/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-10-2018 Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu hàng hải số “3A”trên luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
211/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-10-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “V1”, “V2” báo hiệu vị trí tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
210/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-10-2018 Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu Biển Bắc 16 bị chìm trên luồng hàng hải Quy Nhơn Xem chi tiết
209/TBHH-TCTBĐATHHMN 18-10-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng 40.000DWT và cảng 5.000DWT tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè. Xem chi tiết
208/TBHH-TCTBĐATHHMN 17-10-2018 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân Xem chi tiết
207/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-10-2018 Về độ sâu khu nước trước bến Cảng Tân Cảng Hiệp Phước Xem chi tiết
206/TBHH-TCTBĐATHHMN 15-10-2018 Hoạt động khảo sát địa chấn phân giải cao tại khu vực vị trí giếng khoan PLDCC-1X, lô 06.1 Xem chi tiết
205/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-10-2018 Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 5411 bị chìm tại khu vực thi công cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
204/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-10-2018 Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của phao báo hiệu hàng hải số “33”, “35” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
203/TBHH-TCTBĐATHHMN 09-10-2018 Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng cảng kho xăng dầu Ngoại quan Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa Xem chi tiết
202/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-10-2018 Về việc sà lan SG 5411 bị chìm tại khu vực thi công cầu Phước Khánh trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu Xem chi tiết
201/TBHH-TCTBĐATHHMN 03-10-2018 Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “S1”, “S2”, “S3”, “S4” thuộc công trình Cải tạo, nâng cấp đường dây 220kV Cao Lãnh – Thốt Nốt Xem chi tiết