Thứ hai, 17/06/2019

Thông báo hàng hải
Tìm kiếm theo tiêu chí
Tìm kiếm theo ngày
Số/ Thời gian ban hành Thông báo hàng hải
45/TBHH-TCTBĐATHHMN 21-03-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả hoa tiêu số 3, 4 tại Vũng Tàu – Thị Vải Xem chi tiết
44/TBHH-TCBĐATHHMN 21-03-2019 Về việc sà lan SG 8193 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia Xem chi tiết
42/TBHH-TCBĐATHHMN 19-03-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Vũng Rô Xem chi tiết
41/TBHH-TCTBĐATHHMN 19-03-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô Xem chi tiết
40/TBHH-TCBĐATHHMN 19-03-2019 Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Nha Trang Xem chi tiết
39/TBHH-TCBĐATHHMN 19-03-2019 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “1”, “3” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu Xem chi tiết
38/TBHH-TCBĐATHHMN 19-03-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng 3.000DWT và bến sà lan 1.000DWT – Cảng Mỹ Tho Xem chi tiết
37/TBHH-TCBĐATHHMN 19-03-2019 Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải luồng chuyên dùng vào Bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận Xem chi tiết
36/TBHH-TCBĐATHHMN 18-03-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến 20.000 DWT Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu Xem chi tiết
35/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-03-2019 Về việc sà lan SG 7190 và sà lan SG 7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp Xem chi tiết
34/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-03-2019 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “8”, “10” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu Xem chi tiết
33/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-03-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16” Xem chi tiết
32/TBHH-TCTBĐATHHMN 13-03-2019 Thông số độ sâu luồng vào cảng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng nhà máy đóng bao trạm phân phối xi măng Xuân Thành và cảng chuyên dùng Xem chi tiết
31/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-03-2019 Về việc thay đổi đặc tính hoạt động các phao báo hiệu hàng hải số “2”, “4”, “6”, “6A” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu Xem chi tiết
30/TBHH-TCTBĐATHHMN 12-03-2019 Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “4A” luồng hàng hải Định An – Sông Hậu Xem chi tiết
29/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-03-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vard Xem chi tiết
28/TBHH-TCTBĐATHHMN 11-03-2019 Về việc kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia Xem chi tiết
27/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-03-2019 Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu cá BĐ 94005 TS bị chìm tại vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Xem chi tiết
26/TBHH-TCTBĐATHHMN 06-03-2019 Thông số độ sâu luồng tàu, vũng quay tàu và khu nước trước bến số 2 cảng Tổng hợp Vĩnh Tân Xem chi tiết
25/TBHH-TCTBĐATHHMN 05-03-2019 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Hà Tiên Xem chi tiết

Fatal error: Call to undefined function wp_pagenavi() in /home/vmss3338/public_html/wp-content/themes/vms/page-thong-bao-hang-hai.php on line 151