Thứ hai, 24/06/2019

Thông báo hàng hải

Về việc Petro pacific 01 bị mắc cạn tại vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc Petro pacific 01 bị mắc cạn tại vùng biển Phan Thiết,

tỉnh Bình Thuận

             BTN – 02 – 2012

– Vùng biển: tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ công văn số 111/MSCES-KT, ngày 13/3/2012 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc tàu Petro pacific 01 bị mắc cạn tại vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Vào ngày 11/3/2012, xảy ra sự cố tàu Petro pacific 01 bị mắc cạn tại vùng biển xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Hiện nay tàu lún sâu xuống cát, nằm cách bờ khoảng 100m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

1- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận chú ý đi cách xa tàu Petro pacific 01 bị mắc cạn ở trên, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

2- Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận để biết thêm chi tiết.

3- Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.

Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải số “2”, luồng hàng hải Sông Dinh

Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (Đoạn từ ngã ba mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

Về việc tàu Minh Dương 8888 bị chìm tại vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Vùng an toàn mỏ Lan Đỏ – Lô 06.1

Về khu vực chuyên dùng: Hành lang an toàn của mỏ Đại Hùng – Lô 05.1a