Thứ hai, 25/03/2019

Thông báo hàng hải

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “104”, “106”, “110A”, “111”, “112A”, “113A”, “115A”, “117A” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “104”, “106”, “110A”, “111”, “112A”, “113A”, “115A”, “117A” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

TVH – TG – 11 – 2018
 • Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh
 • Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ
 • Tên báo hiệu: Phao báo hiệu hàng hải số “104”, “106”, “110A”, “111”, “112A”, “113A”, “115A”, “117A”

Căn cứ các báo cáo số 144/CTBĐATHHTNB-KT ngày 05/02/2018; số 157/CTBĐATHHTNB-KT ngày 06/02/2018; số 166/CTBĐATHHTNB-KT ngày 07/02/2018; số 169/CTBĐATHHTNB-KT ngày 08/02/2018 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc hoàn thành thiết lập phao báo hiệu hàng hải số “104”, “106”, “110A”, “111”, “112A”, “113A”, “115A”, “117A” đoạn luồng từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ và các Báo cáo tọa độ số 190/BCP-XNKSHHMN ngày 06/02/2018; số 195/BCP-XNKSHHMN ngày 07/02/2018; số 200/BCP-XNKSHHMN ngày 08/02/2018 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “104”, “106”, “110A”, “111”, “112A”, “113A”, “115A”, “117A” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“104” 10°08’59,47”N 105°39’22,87”E 10°08’55,82”N 105°39’29,32”E
“106” 10°09’57,13”N 105°38’28,11”E 10°09’53,48”N 105°38’34,57”E
“110A” 10°12’42,86”N 105°35’28,89”E 10°12’39,22”N 105°35’35,35”E
“111” 10°10’57,51”N 105°37’44,10”E 10°10’53,86”N 105°37’50,56”E
“112A” 10°14’09,44”N 105°34’22,06”E 10°14’05,79”N 105°34’28,52”E
“113A” 10°12’03,64”N 105°36’13,28”E 10°11’59,99”N 105°36’19,74”E
“115A” 10°13’25,06”N 105°34’57,00”E 10°13’21,42”N 105°35’03,46”E
“117A” 10°14’54,63”N 105°33’46,53”E 10°14’50,99”N 105°33’52,99”E

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT:

 1. Phao số “111”, “113A”, “115A”, “117A”:
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu xanh lục;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
 • Số hiệu: Kẻ số “111”, “113A”, “115A”, “117A”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.
 1. Phao số “104”, “106”, “110A”, “112A”
 • Tác dụng: Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái; tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của phao báo hiệu;
  • Đặc tính nhận biết ban ngày:
 • Đường kính: 2,0m;
 • Hình dạng: Hình tháp;
 • Màu sắc: Toàn thân màu đỏ;
 • Dấu hiệu đỉnh: Một hình trụ màu đỏ;
 • Số hiệu: Kẻ số “104”, “106”, “110A”, “112A”, màu trắng;
  • Đặc tính nhận biết ban đêm:
 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn, chu kỳ 3,0 giây;
 • Tầm hiệu lực: 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành trình trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu hàng hải để đảm bảo an toàn hàng hải./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật Luồng tàu ra vào và Khu nước trước bến 3.000DWT Cảng tạm Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận.

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng nhà máy nghiền clinker Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Ba Ngòi