Thứ sáu, 20/09/2019

Thông báo hàng hải

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” và phao “E” báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực tàu Heung A Dragon bị chìm trên Vịnh Gành Rái

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” và  phao “E” báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực tàu Heung A Dragon bị chìm  trên Vịnh Gành Rái

 

VTU – 30 – 2014.

Vùng biển:        tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tên luồng:        luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Tên báo hiệu:    Phao “E” báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

“H1”

10018’51”3N 107002’56”0E 10018’47”6N 107003’02”5E

“H2”

10018’20”9N 107003’16”1E 10018’17”2N 107003’22”6E

“E”

10018’34”8N 107003’06”7E 10018’31”1N 107003’13”2E

Thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 68/CĐ-BGTVT ngày 8/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc “xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực gần phao số “2” luồng Vũng Tàu – Thị Vải”;
Căn cứ báo cáo số 425/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 6/6/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác thu hồi các phao “H1”, “H2”, “E” trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao “H1”, “H2” và phao “E” chấm dứt hoạt động từ ngày 9/6/2014.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.

Về việc ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “ảo” trong vùng đón trả hoa tiêu luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải “TP1”, “TP2” trên tuyến luồng hàng hải Sông Tiền