Thứ hai, 24/06/2019

Thông báo hàng hải

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” và phao “E” báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực tàu Heung A Dragon bị chìm trên Vịnh Gành Rái

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về việc chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” và  phao “E” báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực tàu Heung A Dragon bị chìm  trên Vịnh Gành Rái

 

VTU – 30 – 2014.

Vùng biển:        tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Tên luồng:        luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Tên báo hiệu:    Phao “E” báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông

Tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ tọa độ VN-2000

Hệ tọa độ WGS-84

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

Vĩ độ (φ)

Kinh độ (λ)

“H1”

10018’51”3N 107002’56”0E 10018’47”6N 107003’02”5E

“H2”

10018’20”9N 107003’16”1E 10018’17”2N 107003’22”6E

“E”

10018’34”8N 107003’06”7E 10018’31”1N 107003’13”2E

Thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 68/CĐ-BGTVT ngày 8/11/2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc “xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn hàng hải đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực gần phao số “2” luồng Vũng Tàu – Thị Vải”;
Căn cứ báo cáo số 425/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 6/6/2014 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc hoàn thành công tác thu hồi các phao “H1”, “H2”, “E” trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao “H1”, “H2” và phao “E” chấm dứt hoạt động từ ngày 9/6/2014.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước bến cầu cảng 70.000DWT và bến sà lan 1.500DWT, 2.500DWT – Cảng PTSC Phú Mỹ

TBHH về việc Thi công nạo vét đoạn cạn vũng quay tàu VQ1 luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2011

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “L1”, “L2” khống chế khu vực thi công công trình cảng Cái Mép Gemadept trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo SR03, SR04, SR05, BP-SR6A và khu chuyển tải CT-SR7 của Công ty cổ phần Nhà Rồng

Về độ sâu khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn