Thứ sáu, 19/07/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng SITV luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng SITV luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

 VTU –  07 – 2014.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 87/BCKT-XNKSHHMN của Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam, ngày 21/01/2014, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu SITV_1401_01, SITV_1401_02, SITV_1401_03, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành vào tháng 01/2014.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

– Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng SITV được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

NA1

10036’13.4” N

107001’06.9” E

10036’09.7” N

107001’13.4” E

NA2

10036’11.5” N

107001’11.8” E

10036’07.9” N

107001’18.2” E

NA6

10035’48.5” N

107001’22.4” E

10035’44.8” N

107001’28.8” E

NA5

10035’43.6” N

107001’20.5” E

10035’40.0” N

107001’27.0” E

– Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 9.0m.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng Calofic.

Độ sâu vùng nước trước bến nhập than – cảng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Quy Nhơn.

Về việc phương tiện thi công nạo vét khu vực cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng xuất xi măng và cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp