Thứ sáu, 18/10/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng SITV luồng Vũng Tàu – Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng SITV luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

 VTU –  07 – 2014.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ báo cáo kỹ thuật số 87/BCKT-XNKSHHMN của Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam, ngày 21/01/2014, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu SITV_1401_01, SITV_1401_02, SITV_1401_03, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành vào tháng 01/2014.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

– Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng SITV được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

NA1

10036’13.4” N

107001’06.9” E

10036’09.7” N

107001’13.4” E

NA2

10036’11.5” N

107001’11.8” E

10036’07.9” N

107001’18.2” E

NA6

10035’48.5” N

107001’22.4” E

10035’44.8” N

107001’28.8” E

NA5

10035’43.6” N

107001’20.5” E

10035’40.0” N

107001’27.0” E

– Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 9.0m.


Những thông báo khác

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7140 bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai

Vị trí giàn khai thác đầu giếng TGT H5-WHP và phạm vi an toàn hàng hải tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, lô 16-1, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “V1” “V2” khống chế khu vực nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 2A, 3A, 4A và 1B của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè