Thứ ba, 17/07/2018

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu

VTU – 48 – 2017

  • Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh

Căn cứ Đơn đề nghị số 42/CV.VCP ngày 29/11/2017 của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu về việc công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu vùng nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu; Báo cáo khảo sát định hình, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu TCVT-NTNV-2017, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nhật Nam đo đạc và hoàn thành tháng 11 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  • Khu nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
A 10024’50,9” N 107007’24,9” E 10024’47,3” N 107007’31,4” E
B 10024’53,6” N 107007’33,9” E 10024’49,9” N 107007’40,3” E
C 10024’55,4” N 107007’34,4” E 10024’51,7” N 107007’40,8” E
D 10024’52,3” N 107007’23,3” E 10024’48,6” N 107007’29,9” E

Độ sâu đạt từ 7,0m trở lên.


Những thông báo khác

Về việc khảo sát địa vật lý khu vực lô 05-3/11, 06-1 và 05-1b&c

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH số “0” luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực Bạch Hổ, dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “55”, “56” và “60” trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D tại Lô 01-02/10, ngoài khơi biển Nam Việt Nam