Thứ hai, 19/03/2018

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu

VTU – 48 – 2017

  • Vùng biển:     Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh

Căn cứ Đơn đề nghị số 42/CV.VCP ngày 29/11/2017 của Công ty Cổ phần Thương cảng Vũng Tàu về việc công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu vùng nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu; Báo cáo khảo sát định hình, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu TCVT-NTNV-2017, tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Nhật Nam đo đạc và hoàn thành tháng 11 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  • Khu nước trước cảng Thương cảng Vũng Tàu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j ) Kinh độ (l ) Vĩ độ (j ) Kinh độ (l )
A 10024’50,9” N 107007’24,9” E 10024’47,3” N 107007’31,4” E
B 10024’53,6” N 107007’33,9” E 10024’49,9” N 107007’40,3” E
C 10024’55,4” N 107007’34,4” E 10024’51,7” N 107007’40,8” E
D 10024’52,3” N 107007’23,3” E 10024’48,6” N 107007’29,9” E

Độ sâu đạt từ 7,0m trở lên.


Những thông báo khác

Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu Hàng hải an toàn phía Bắc “BC” tại khu vực bãi đá ngầm Gành Đá Đĩa tỉnh Phú Yên

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “57” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Tổng hợp Thị Vải

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn