Thứ hai, 19/03/2018

Thông báo hàng hải

Độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé

HCM – 68 – 2017

- Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

- Tên luồng: luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 309/CV-CBN ngày 01/12/2017 của Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP Hồ Chí Minh kèm theo Báo cáo kỹ thuật khảo sát địa hình số 1611/2017/BCKS ngày 16/11/2017 và bình đồ độ sâu ký hiệu CBN.K15_11.2017 tỷ lệ 1/500, bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ_CBN.K15_11.2017 tỷ lệ 1/500 do Công ty CPTV Đầu tư xây dựng Việt Nam Long thực hiện đo đạc và hoàn thành tháng 11/2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

- Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K15-1 10045’39,3” N 106043’52,1” E 10045’35,6” N 106043’58,6” E
K15-2 10045’39,1” N 106043’50,2” E 10045’35,4” N 106043’56,7” E
K15-3 10045’47,8” N 106043’57,5” E 10045’44,1” N 106044’04,0” E
K15-4 10045’45,9” N 106043’57,7” E 10045’42,2” N 106044’04,2” E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 9,0m trở lên.

- Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu nước trước cầu cảng K15 – Cảng Bến Nghé nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước bến sà lan cảng SSIT

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng sông Dinh năm 2013

Về việc kéo giàn khoan Parameswara từ cảng Balikpapan – Indonesia đến cảng Cái Mép – Vũng Tàu và từ cảng Cái Mép – Vũng Tàu đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

Độ sâu khu nước trước bến Cảng Gò Dầu

Về độ sâu khu nước cầu cảng xăng dầu Petec Cái Mép trên sông Thị Vải