Thứ tư, 22/05/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

 

HCM –  25 – 2014

Vùng biển: Tp. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150 mét, đoạn Vịnh Gàng Rái rộng 400 mét (từ cặp phao “8”, “9” luồng Vũng Tàu – Thị Vải đến phao số “1” luồng Sài Gòn – Vũng Tàu) được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

1. Đoạn từ cặp phao “8”, “9” luồng Vũng Tàu – Thị Vải đến Mũi Nước Vận:

– Tồn tại các điểm cạn có độ sâu 8,3m, 8,4m, tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ

sâu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

8,4

10023’33.9” N

107001’47.7” E

10023’30.2” N

107001’54.2” E

8,3

10024’49.2” N

107000’51.2” E

10024’45.5” N

107000’57.7” E

2. Đoạn từ Mũi Nước Vận  đến Mũi Đèn Đỏ:

– Tồn tại điểm cạn có độ sâu 7,6m, 8,3m, tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ

sâu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

7,6

10031’09.9” N

106054’25.1” E

10031’06.3” N

106054’31.5” E

8,3

10031’17.7” N

106052’51.9” E

10031’14.1” N

106052’58.3” E

– Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao số “37” – 400m đến phao số “37”, lấn luồng xa nhất khoảng 5,0m, độ sâu nhỏ nhất là 7,9m.

– Dải cạn nằm bên phải luồng kéo dài từ hạ lưu phao số “57” – 578m đến hạ lưu phao số “57” – 428m , chiều dài 150m, lấn luồng xa nhất khoảng 7,0m, độ sâu nhỏ nhất là 8,0m.

3. Đoạn sông Sài Gòn:

– Tồn tại các điểm cạn có độ sâu 8,3m, 8,1m và 8.2m, tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ

sâu

Tọa độ VN-2000

Tọa độ WGS-84

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

Vĩ độ (j )

Kinh độ (l )

8,3

10044’38.0” N

106044’52.4” E

10044’34.3” N

106044’58.9” E

8,1

10044’38.3” N

106045’15.4” E

10044’34.6” N

106045’21.8” E

8,2

10045’16.6” N

106044’40.5” E

10045’12.9” N

106044’47.0” E

8,3

10044’44.4” N

106045’28.4” E

10044’40.8” N

106045’34.9” E

8,3

10045’19.2” N

106044’41.3” E

10045’15.6” N

106044’47.7” E

4. Hai vũng quay tàu VQ.01 và VQ.02:

- Vũng Quay tàu VQ.02:

Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu VQ.02 tại khu nước đối diện với Kênh Tẻ, tồn tại dãi cạn nằm phía bờ phải, đối diện với Kênh tẻ, kéo dài hết phạm vi vũng quy tàu, lấn vào vũng quay tàu xa nhất 60m, độ sâu nhỏ nhất là 6,2 nằm rải rác sát biên phải của vũng quay tàu.

- Vũng Quay tàu VQ.01:

Trong phạm vi thiết kế vũng quay tàu VQ.01 tại khu nước trước Cảng Sài Gòn, tồn tại dãi cạn bên phía bờ phải, đối diện với Cảng Sài Gòn, kéo dài hết phạm vi vũng quy tàu, lấn vào vũng quay tàu xa nhất 15m, độ sâu nhỏ nhất là 7,0 nằm rải rác sát biên phải của vũng quay tàu.

Ngoài những dải cạn và điểm cạn kể trên, độ sâu luồng đạt từ 8.5 trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng Sài Gòn – Vũng Tàu đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các điểm cạn và dải cạn trên.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn mở rộng luồng hàng hải Quy Nhơn từ phao số “4” đến phao số “6”

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng và vũng quay tàu dự án kho cảng xăng dầu K662-bến cảng xuất nhập xăng dầu

Về việc thay đổi đặc tính báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “SR1”, “SR2”, “SR3”, “SR4” phục vụ thi công nạo vét khu neo đậu, chuyển tải tránh trú bão, chờ đợi vào bến cảng trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thay đổi đặc tính của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp