Thứ bảy, 23/03/2019

Thông báo hàng hải

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn thuộc luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm cả luồng hàng hải sông Dinh)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn thuộc luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm cả luồng hàng hải sông Dinh)

VTU – 45 – 2018

Vùng biển:    Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm cả luồng hàng hải sông Dinh).

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1769/BC-XNKSHHMN, ngày 31/12/2018 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu: NT.VTTV_1812_01 đến NT.VTTV_1812_09; NT.SD_1812_01 đến NT.SD_1812_04 tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế nạo vét duy tu các đoạn cạn thuộc luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm cả luồng hàng hải sông Dinh) thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm cả luồng hàng hải Sông Dinh) năm 2017 được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu vực nạo vét luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải:

- Khu vực 2: Từ Km12+600 đến Km21+100 (từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “19” + 800m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “13” – 1600m), chiều rộng luồng nhỏ nhất là 310m, độ sâu đạt từ 14,0m trở lên.

- Khu vực 3: Từ Km30+800 đến Km37+500 (từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “5” + 1300m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “5” – 900m), chiều rộng luồng nhỏ nhất là 310m, độ sâu đạt từ 14,0m trở lên.

  1. Khu vực nạo vét luồng hàng hải Sông Dinh:

- Đoạn 1: Từ biển (giáp với tuyến luồng Sài Gòn – Vũng Tàu) đến cầu cảng Vietsovpetro (T7), chiều rộng luồng là 100m, độ sâu đạt từ 7,0m trở lên.

- Đoạn 2: Từ cầu cảng Vietsovpetro đến thượng lưu cầu cảng công ty Vina Offshore 200m, chiều rộng luồng là 80m, độ sâu đạt từ 5,8m trở lên.

- Đoạn 3: Từ thượng lưu cầu cảng công ty Vina Offshore 200m đến ngã ba sông Cây Khế, chiều rộng luồng là 80m, độ sâu đạt từ 4,7m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải (bao gồm cả luồng hàng hải sông Dinh) đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và tuân thủ hướng dẫn của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để đảm bảo an toàn hàng hải.


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan PVD VI từ lô 09-2/09 tới vị trí H18 – Vũng Tàu

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Độ sâu vùng nước trước cảng Phú Mỹ trên sông Thị Vải

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “X1”, “X2” khống chế khu vực thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh